Dane a účtovníctvo v praxi

Vydanie 5/2019 Ročník 2019 ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

5/2019

Obsah vydania

Rubrika

Daň z príjmov

Rubrika

Správa daní

Rubrika

Miestne dane

Rubrika

Poistné, odvody a mzdy

Rubrika

Právo pre ekonómov

Rubrika

Podvojné účtovníctvo

Rubrika

Problémy z praxe

Rubrika

Naša poradňa