Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2019

Obaly v účtovníctve podnikateľov

Ing. Eva Gášpárová

Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kri...

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2019

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Vo všeobecnosti platí, že daňovník, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „FO“) si môže o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej le...

Zákonitosti daňovej kontroly z hľadiska dĺžky jej trvania

Mgr. Tomáš Čentík

Cieľom daňovej kontroly je zistiť, resp. preveriť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie osobitných predpisov. Daňová kontrola je z tohto hľadiska jedným z najvýznamnej...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.