Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 12/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
12/2019

Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020 (I.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020

Zmeny zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) účinné od 1. januára 2020 reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady (EÚ) 2018/1910, ktorá mení smernicu 2006/112/...

Dobrovoľná registrácia podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020

Zdaniteľná osoba chce v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) požiadať o registráciu za platiteľa DPH pred dosiahnutím zákonom st...

Fakturácia mýtnych poplatkov palivovou spoločnosťou

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Zmeny zákona o DPH účinné od 1. januára 2020

Ak bude palivová spoločnosť fakturovať mýtne poplatky vrátane DPH prostredníctvom nedaňového dokladu ako prechodnú položku, ako sa bude taká faktúra z palivovej spoločnosti účtovať? V prípade DPH p...

Obsah vydania

Vydáva

 

Editoriál

Vážení čitatelia,

držíte v rukách už posledné tohtoročné číslo časopisu DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ nájdete článok o zmenách zákona o DPH, ktoré sú účinné od 1. januára 2020.

V rubrike „Z praxe“ uverejňujeme článok o podmienkach a postupe úpravy odpočítanej dane u platiteľa dane, u ktorého došlo v priebehu kalendárneho alebo hospodárskeho roku k zmene účelu použitia investičného majetku. Článok je doplnený príkladmi.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame rozsudok Súdneho dvora EÚ o DPH posúdení predaja pozemku spolu s budovou určenou na odstránenie.

V Poradni si môžete prečítať odpovede na vaše otázky.

Rok 2019 sa chýli ku koncu. Za celé vydavateľstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o., vám ďakujeme za dôveru. Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2020.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.