Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2011

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

Novely účtovných predpisov v roku 2010 a od 1. 1. 2011

Ing. Richard Farkaš, PhD.

V priebehu roka 2010 boli účtovné predpisy novelizované viackrát. Autor sa v článku podrobne venuje novelám Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve a zákonu o účtovníctve s uvedením stavu pred a...

Novela zákona o zdravotnom poistení a súvisiace zmeny

Mgr. Zuzana Földesová Motajová

Od 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 499/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.