Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2012

Ako správne postupovať pri nástupe na materskú pri adopcii dieťaťa

Ak bola vaša žiadosť o adopciu úspešná, poradíme vám na čo nezabudnúť pri riešení materskej a rodičovskej dovolenky a nárokov na sociálne dávky. Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôs...

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. marca 2012

Ing. Lucia Vanková

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. januára 2012 sa zrušila disproporcia medzi odpisovaním hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu a hmotného majetku obstaraného z vlast...

Povinná identifikácia platieb do Sociálnej poisťovne od 1. marca 2012

socpoist.sk www.

Za porušenie povinnosti platbu poistného na sociálne poistenie, penále alebo pokuty identifikovať a uviesť k nej variabilný a špecifický symbol, môže Sociálna poisťovňa uložiť odvádzateľovi poistné...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.