Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2019

Subjekty cestovného ruchu a uplatňovanie DPH

Ing. Ján Mintál

Uplatňovanie režimu DPH cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami je upravené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý ustanovuje osobit...

Zrušenie registrácie pre DPH

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Zákon o DPH rozlišuje zrušenie registrácie na základe žiadosti platiteľa dane, tzv. dobrovoľné zrušenie registrácie, a zrušenie registrácie vykonané daňovým úradom, ak nie sú dôvody na registráciu,...

DPH na zahraničnej faktúre

Ing. Anton Kolembus

Pri objednávaní napríklad licencií od zahraničných dodávateľov sa slovenskej spoločnosti často stáva, že aj napriek tomu, že nahlási dodávateľovi svoje IČ DPH, zahraničný dodávateľ (platiteľ dane) ...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o zrušení registrácie pre DPH. Autorka článku sa zameriava na dobrovoľné zrušenie registrácie pre DPH, ako aj zrušenie registrácie z úradnej moci, ktoré vhodne doplnila aj príkladmi z praxe.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o uplatňovaní DPH cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami. Súčasťou článku sú aj príklady. Ďalší článok v tejto rubrike sa venuje téme nadobúdania tovarov z členských štátov Európskej únie obcami.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie ohľadom vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru, ktorý bol predmetom porušenia colných predpisov v určitom členskom štáte EÚ, v ktorom vznikol colný dlh, pričom následne bol tento tovar prepravený do iného členského štátu.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.