DPH v praxi

Vydanie 9/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

9/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ prinášame článok o zrušení registrácie pre DPH. Autorka článku sa zameriava na dobrovoľné zrušenie registrácie pre DPH, ako aj zrušenie registrácie z úradnej moci, ktoré vhodne doplnila aj príkladmi z praxe.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o uplatňovaní DPH cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami. Súčasťou článku sú aj príklady. Ďalší článok v tejto rubrike sa venuje téme nadobúdania tovarov z členských štátov Európskej únie obcami.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie ohľadom vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru, ktorý bol predmetom porušenia colných predpisov v určitom členskom štáte EÚ, v ktorom vznikol colný dlh, pričom následne bol tento tovar prepravený do iného členského štátu.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia