Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 3/2020

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
3/2020

Komentár k novele zákona o DPH (III.)

Mgr. Mojmír Beňo Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

V januárovom a vo februárovom čísle časopisu sme priniesli komentár k novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V tomto vydaní časopisu uverejň...

Mimoriadne daňové priznanie k DPH

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Zamestnávateľ mal byť platiteľom DPH od júna 2016, no stal sa ním až od 30. novembra 2019. Za obdobie od júna 2016 do 30. novembra 2019 vystupoval ako subdodávateľ medzi odberateľom, platiteľom DPH...

Lízing auta a DPH

Ing. Marián Drozd Zo seriálu: Komentár k novele zákona o DPH

Spoločnosť s ručením obmedzeným, platiteľ DPH, sa rozhodla poskytnúť firemné vozidlo na finančný lízing. Nájomca (tiež lízingová spoločnosť) prenajíma auto tretej osobe. Na konci lízingu sa tretia ...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Archív DPH v praxi

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom čísle časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie komentára k novele zákona o DPH. Aj táto časť okrem precízneho vysvetlenia zmien a doplnení je obohatená praktickými príkladmi.

Účtovanie daňovej povinnosti pri preddavkových platbách je témou článku, ktorý nájdete v rubrike „Z praxe“. Článok je doplnený aj množstvom príkladov.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, keď kupujúci vo vlastnom mene a na vlastné náklady zabezpečoval pre predávajúceho správne úkony nevyhnutné na uskutočnenie predaja pozemku.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na vaše otázky, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.