DPH v praxi

Vydanie 3/2020 Ročník 2020 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

3/2020

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

5/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom čísle časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie komentára k novele zákona o DPH. Aj táto časť okrem precízneho vysvetlenia zmien a doplnení je obohatená praktickými príkladmi.

Účtovanie daňovej povinnosti pri preddavkových platbách je témou článku, ktorý nájdete v rubrike „Z praxe“. Článok je doplnený aj množstvom príkladov.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ, keď kupujúci vo vlastnom mene a na vlastné náklady zabezpečoval pre predávajúceho správne úkony nevyhnutné na uskutočnenie predaja pozemku.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na vaše otázky, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

redakcia