Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Apríl 2024

ESG dáta poskytované bankám podnikateľmi

Kategória: Z praxe Zdroj: CRIF – Slovak Credit Bureau

Vybrané banky, združené v Slovenskej bankovej asociácii, budú pri reportovaní udržateľnosti svojich klientov využívať jednotný dotazník. Automatizovaný štruktúrovaný dotazník, ktorý vytvorila Slovenská banková asociácia v spolupráci so spoločnosťo...

Odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť investovala - obstarala si novostavbu rekreačného domu (nehnuteľnosť) za účelom ďalších výnosov. Ako má spoločnosť správne postupovať a účtovať obstaranie tejto nehnuteľnosti v súvislosti s uvedenými postupmi? V roku 2023 spoločnosť obs...

Dodanie tovaru do iného členského štátu nemožno oslobodiť od DPH, ak nie je preukázané, že príjemcom je zdaniteľná osoba

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Zdroj: KPMG, Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑676/22 B2 Energy, v ktorom sa zaoberal oslobodením od DPH pri dodaní tovaru, ktorého skutočným príjemcom bola iná osoba ako odberateľ uvedený na faktúre.

Centrálny elektronický systém platobných informácií

Kategória: Z praxe Zdroj: FR SR

Elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií (CESOP) je už zverejnený v katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS). Poskytovatelia platobných služieb majú do konca apríla povi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.