DPH v praxi

Vydanie 7-8/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

7-8/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o právnych aspektoch DPH podvodu a zneužitia práva.

V rubrike „Z praxe“ prinášame článok o najčastejších omyloch pri odpočítavaní dane z pridanej hodnoty. Ďalší článok v tejto rubrike sa zaoberá opravnými faktúrami a ich vykazovaním v kontrolnom výkaze. Tretí článok sa venuje problematike zrušenia registrácie pre DPH platiteľa DPH, ako aj iných subjektov, ktoré sú pre DPH registrované. Posledný článok v tejto rubrike rieši tému posudzovania nárokov v súvislosti s DPH pri nedodržaní lehôt.

V rubrike „Z Európskej únie“ nájdete komentár k zaujímavým rozsudkom Súdneho dvora EÚ, ako aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných v 2. štvrťroku 2019.

V „Poradni“ uverejňujeme odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia