Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2019

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2019

Najčastejšie chyby pri odpočítaní dane

Ing. Anna Danková

Mechanizmus zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) umožňuje platiteľovi dane z pridanej hodnoty odpočítať daň z tovarov a služieb nakúpených za účel...

DPH podvod a zneužitie práva – právne aspekty

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Témy DPH podvodu a zneužitia práva v oblasti DPH sú pomerne živé a je im pravidelne venovaný priestor v časopisoch. Existuje k nim tiež pomerne bohatá rozhodovacia prax Súdneho dvora Európskej únie...

Vplyv nedodržania lehôt pri posudzovaní nárokov v súvislosti s DPH

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

V príspevku poukazujeme na vplyv nedodržania niektorých lehôt pri predložení dôkazov preukazujúcich nároky platiteľov v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, uplatnených na základe zákona č. 222/2...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o právnych aspektoch DPH podvodu a zneužitia práva.

V rubrike „Z praxe“ prinášame článok o najčastejších omyloch pri odpočítavaní dane z pridanej hodnoty. Ďalší článok v tejto rubrike sa zaoberá opravnými faktúrami a ich vykazovaním v kontrolnom výkaze. Tretí článok sa venuje problematike zrušenia registrácie pre DPH platiteľa DPH, ako aj iných subjektov, ktoré sú pre DPH registrované. Posledný článok v tejto rubrike rieši tému posudzovania nárokov v súvislosti s DPH pri nedodržaní lehôt.

V rubrike „Z Európskej únie“ nájdete komentár k zaujímavým rozsudkom Súdneho dvora EÚ, ako aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných v 2. štvrťroku 2019.

V „Poradni“ uverejňujeme odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.