Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - 2023

Zákon o kybernetickej odolnosti

Kategória: Z praxe Zdroj: Rada EÚ

Predsedníctvo Rady a vyjednávači Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú dohodu o navrhovaných právnych predpisoch týkajúcich sa požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť pre výrobky s digitálnymi prvkami, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby výrobky, a...

Digitálne zručnosti a kompetencie a úspešné digitálne vzdelávanie a odborná príprava: príprava na digitálny vek

Kategória: Z praxe Zdroj: Rada EÚ

Rada 23. 11. 2023 prijala súbor odporúčaní týkajúcich sa kľúčových faktorov umožňujúcich úspešné digitálne vzdelávanie a odbornú prípravu a na zlepšenie sprostredkovania digitálnych zručností a kompetencií vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Oslobodenie od DPH pri finančných službách na základe subparticipačnej dohody

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, k.s.,Petra Mihalíková, Tax Consultant

V rozsudku C-250/21 zo 6. októbra 2022 sa ESD zaoberal otázkou, či je možné považovať služby poskytované Fondom O na základe tzv. subparticipačnej dohody s bankou, prípadne iným investičným fondom, za činnosti spočívajúce v poskytovaní úverov, kto...

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec základnej školy s materskou šklolou ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada Sociálnu poisťovňu o priznanie predčasného starobného dôchodku (PSD)  (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Podľa zamestnávateľa nie je mož...

Ukončenie živnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia - úprava základu dane

Kategória: Z praxe

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zániku živnostenského oprávnenia, upravuje daňovník o položky uvedené v § 17 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP"), a to v závislosti od ...

Digitálne euro nenahradí klasické peniaze

Kategória: Z praxe Zdroj: KPMG, Marian Dzuroška, Tobiáš Bulla

Digitálne euro nemá nahradiť klasickú fyzickú formu peňazí, ale má byť dostupné popri hotovosti. Má slúžiť len ako doplnkový a dobrovoľný spôsob platenia, kdekoľvek v eurozóne, kedykoľvek a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe, kde predávajúci je predmetom konkurzného konania

Kategória: Z praxe Autor/i: Accace, k. s. Zdroj: Accace, k. s.

Európsky súdny dvor (ESD) sa v rozsudku C-227/21 z 15. septembra 2022 zaoberal otázkou, či sa má nadobúdateľovi konkurznej podstaty odmietnuť právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe z dôvodu, že predávajúci, ktorý bol v tom čase v konkurznom...

Povinnosť ESG reportingu zasiahne tisíce slovenských firiem

Kategória: Z praxe

Už o pár mesiacov, od začiatku roka 2024, budú stovky slovenských firiem musieť začať  zhromažďovať a vyhodnocovať údaje z oblasti ekológie, udržateľnosti, sociálnej a korporátnej zodpovednosti. Nefinančné informácie ESG za rok 2024 musia byť súča...

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

Kategória: Z praxe Zdroj: NIP

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnávateľom je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare.

Vznik, zánik či trvanie sociálneho poistenia

Kategória: Z praxe

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺžený termín podania daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, budú v októbri informované o svojej odvodovej povinnosti. Tieto informácie budú automaticky zaslané Sociálnej poisťovni...

Zmena hľadiska na spätný lízing a zmluvné pokuty z hľadiska DPH

Kategória: Z praxe Zdroj: Accace,Michaela Salayová, Senior Tax Manager

V kontexte rozsudkov ESD FR SR jednoznačne konštatuje, že nazeranie na niektoré transakcie z hľadiska DPH je potrebné zjednotiť, aby v praxi nedochádzalo k odlišnému daňovému zaobchádzaniu charakterovo podobných transakcií. K zverejneniu jednoznač...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.