Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Priznanie predčasného starobného dôchodku a vyplatenie odchodného

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec základnej školy s materskou šklolou ukončí v novembri pracovný pomer dohodou a požiada Sociálnu poisťovňu o priznanie predčasného starobného dôchodku (PSD)  (nejde o PSD z dôvodu odpracovaných 40 rokov). Podľa zamestnávateľa nie je možné vyplatiť odchodné v poslednej výplate, ale až keď sa zamestnanec preukáže priznaním PSD.Ten ale tvrdí, že ak by mu zamestnávateľ vyplatili odchodné až budúci rok, tak sa mu bude odchodné rátať do príjmu a ak by prevýšilo sumu 2 400 €, Sociálna poisťovňa mu pozastaví vyplácanie PSD, pretože z odchodného sa platí poistné.

Ak má škola pochybnosti, či bude zamestnancovi priznaný PSD, tak má odchodné  vypočítať v poslednej výplate a odviesť ho do depozitu a po preukázaní rozhodnutia o priznaní dôchodku mu ho môže vyplatiť? Má sa teda počítať s odchodným pri PSD v poslednej výplate a vyplatiť ho po priznaní alebo sa má odchodné počítať vo výplate, keď sa preukáže priznaním PSD?

Podľa § 76a ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

Podľa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov. Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.