Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 12/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
12/2014

Individuálna účtovná závierka za rok 2014 pre podvojné účtovníctvo

Ing. Vladimír Pastierik Ing. Štefan Kardoš

Základným predpokladom zostavenia účtovnej závierky je mať správne, úplne a preukázateľne vedené priebežné účtovníctvo tak, ako to požadujú ustanovenia § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v ...

Daň z pridanej hodnoty pri registrácii a základ dane z príjmov

Ing. Lucia Vanková

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) v ustanoveniach § 17 osobitne upravuje situácie, kedy sa daň z pridanej hodnoty (DPH) zahŕňa, resp. nezahŕňa do základu dane z ...

Účtovanie finančného prenájmu (lízingu) – 2. časť

Ing. Anton Kolembus Zo seriálu: Účtovanie finančného prenájmu (lízingu)

V prvej časti sa autor zameral na všeobecný popis a definíciu finančného prenájmu a podrobne v príklade rozobral účtovanie prenájmu v podvojnom účtovníctve. Druhá časť článku sa venuje účtovaniu lí...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.