Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2015

Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2015

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Nezdaniteľné časti základu da­ne ovplyvňujú výpočet daňovej povinnosti každej fyzickej osoby (FO). Uplatniť si ich však môže iba daňovník, ktorý v príslušnom zdaňovacom období dosahoval tzv. aktívn...

Oprava ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnávateľ každoročne, najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia vykoná na žiadosť zamestnanca ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti ...

Postavenie konateľov a spoločníkov (1. časť)

Ing. Iveta Matlovičová Zo seriálu: Postavenie konateľov a spoločníkov

S účinnosťou od 1. januára 2011 nadobudli postavenie zamestnanca na účely zdravotného a sociálneho poistenia aj konatelia a spoločníci, ktorí sa za túto kategóriu do konca roka 2010 nepovažovali. T...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.