Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Živnostenské predpisy

455/1991 Zb. N

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov

126/1998 Z.z.

Schválený 7. 4. 1998 Účinný 1. 7. 1998 Novelizovaný: 1. 4. 2015  

Zákon č. 126/1998 Z.z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov

178/1998 Z.z.

Schválený 14. 5. 1998 Účinný 1. 7. 1998 Novelizovaný: 2. 12. 2015  

Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

544/2010 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

18/1996 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

278/1993 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

112/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

39/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  

571/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2023  


Zmena nastane

71/1992 Zb.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

483/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

747/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

105/1996 Z.z.

Novelizovaný: 5. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve