Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2021

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2021

Novinky dane z motorových vozidiel platné pri podaní daňového priznania za rok 2020

Ing. Jana Fülöpová

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“), i keď rozsahom ustanovení nie je obsiahly, ...

Vybrané zmeny v zdaňovaní fyzických osôb od 1. januára 2021

Ing. Miroslava Brnová

V súčasnosti platný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) bol v priebehu roka 2020 niekoľkokrát novelizovaný. Aké boli najvýznamnejšie zmeny v zdaňovaní fyzických os...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.