Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Daňové termíny v roku 2021

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Poistné, odvody a mzdy

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2020 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 ZDP (t. j. príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa rozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň považovať ako preddavok na daň) alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 ZDP, môže vysporiadať svoju daňovú povinnosť prostredníctvom zamestnávateľa, a to tak, že najneskôr do 15. 2. 2021 ho písomne požiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály