Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Máj 2021

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Zdroj: KPMG

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny. Novelou zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022 (s výnimkou o. i. oznámenia bankových účtov existujúcich platiteľov DPH s navrhovanou účinnosťo...

Nová povinnosť v zápise údajov do Obchodného registra

Kategória: Z praxe Autor/i: Marian Dzuroška, KPMG Zdroj: KPMG

Fyzické aj právnické osoby musia rozšíriť škálu poskytnutých údajov v Obchodnom registri SR. Vyplýva to z novelizovanej právnej úpravy, ktorej súhrn sme pre Vás pripravili.

Obchodovanie na internete z hľadiska zákona o DPH a ako to bude fungovať od 1. 7. 2021?

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Mojmír Beňo Zdroj: sféra, a. s.

Od  júla 2021 dochádza k zásadným zmenám uplatňovania pravidiel DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Zmeny sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru uskutočňovaného v rámci EÚ a dovozu zásielok nízkej hodnoty z tretích štátov (do ...

Združenie právnických osôb v podvojnom účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: PhDr. Zuzana Nemcová

Tri spoločnosti s r. o. vytvorili združenie právnických osôb. Firma A vedie účtovníctvo za združenie. Pre združenie vytvorila samostatný účet. Všetky 3 firmy vložili na tento účet po 2 000 €. Firma A naň prevádza prostriedky zo svojho účtu, realiz...

Reklamný predmet a daňový výdavok

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Pašek, Accace Slovakia

Firma chce zakúpiť počítadlo na športové zápasy, ktoré označí logom firmy. Počítadlo odovzdá športovému klubu na základe zmluvy o reklame s tým, že počítadlo bude potom majetkom športového klubu. Ak si pri kúpe počítadla uplatní odpočet DPH, je po...

Zaúčtovanie totálnej škody v jednoduchom účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Eva Gášpárová

Na osobnom automobile, ktoré bolo evidované  v majetku firmy bola 8. januára 2020 dopravná nehoda zavinená iným vozidlom. Poisťovňou bola škoda na vozidle vyhodnotená ako totálna škoda. Zostatková cena vozidla bola 3 881 €. Poisťovňa vyplatila pom...

Odpočítanie dane koeficientom

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská spoločnosť, ktorá sa stala platiteľom dane podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) v apríli 2021, pretože odvtedy obchoduje s klimatizačnými zariadeniami. Dovtedy poskytov...

Samostatne zárobkovo činná osoba a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej sa...

Legislatívny návrh zákona o správe daní

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) predkladá ministerstvo financií na základe Plánu legislatív...

Praktické príklady poskytovania stravovania zamestnancom

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Stravovanie zamestnancov a spôsoby poskytovania príspevkov na stravu pre zamestnancov je v súčasnej dobe veľmi aktuálna téma. Pripravili sme pre vás niekoľko príkladov, ktoré poskytujú riešenie pri rôznych situáciách z hľadiska zákona č. 311/2001 ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda...

Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.