Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Máj 2021

Tri hlavné zmeny, ktoré prináša návrh novely zákona o DPH

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Zuzana Šidlová Zdroj: KPMG

Ministerstvo financií SR predložilo návrh novely zákona DPH, ktorý prináša tri hlavné zmeny. Novelou zákona s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2022 (s výnimkou o. i. oznámenia bankových účtov existujúcich platiteľov DPH s navrhovanou účinnosťo...

Nová povinnosť v zápise údajov do Obchodného registra

Kategória: Z praxe Autor/i: Marian Dzuroška, KPMG Zdroj: KPMG

Fyzické aj právnické osoby musia rozšíriť škálu poskytnutých údajov v Obchodnom registri SR. Vyplýva to z novelizovanej právnej úpravy, ktorej súhrn sme pre Vás pripravili.

Obchodovanie na internete z hľadiska zákona o DPH a ako to bude fungovať od 1. 7. 2021?

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Mojmír Beňo Zdroj: sféra, a. s.

Od  júla 2021 dochádza k zásadným zmenám uplatňovania pravidiel DPH pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Zmeny sa týkajú hlavne tzv. zásielkového predaja tovaru uskutočňovaného v rámci EÚ a dovozu zásielok nízkej hodnoty z tretích štátov (do ...

Združenie právnických osôb v podvojnom účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: PhDr. Zuzana Nemcová

Tri spoločnosti s r. o. vytvorili združenie právnických osôb. Firma A vedie účtovníctvo za združenie. Pre združenie vytvorila samostatný účet. Všetky 3 firmy vložili na tento účet po 2 000 €. Firma A naň prevádza prostriedky zo svojho účtu, realiz...

Reklamný predmet a daňový výdavok

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Pašek, Accace Slovakia

Firma chce zakúpiť počítadlo na športové zápasy, ktoré označí logom firmy. Počítadlo odovzdá športovému klubu na základe zmluvy o reklame s tým, že počítadlo bude potom majetkom športového klubu. Ak si pri kúpe počítadla uplatní odpočet DPH, je po...

Zaúčtovanie totálnej škody v jednoduchom účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Eva Gášpárová

Na osobnom automobile, ktoré bolo evidované  v majetku firmy bola 8. januára 2020 dopravná nehoda zavinená iným vozidlom. Poisťovňou bola škoda na vozidle vyhodnotená ako totálna škoda. Zostatková cena vozidla bola 3 881 €. Poisťovňa vyplatila pom...

Odpočítanie dane koeficientom

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská spoločnosť, ktorá sa stala platiteľom dane podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) v apríli 2021, pretože odvtedy obchoduje s klimatizačnými zariadeniami. Dovtedy poskytov...

Samostatne zárobkovo činná osoba a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Z praxe Zdroj: Sociálna poisťovňa

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej sa...

Legislatívny návrh zákona o správe daní

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) predkladá ministerstvo financií na základe Plánu legislatív...

Praktické príklady poskytovania stravovania zamestnancom

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Stravovanie zamestnancov a spôsoby poskytovania príspevkov na stravu pre zamestnancov je v súčasnej dobe veľmi aktuálna téma. Pripravili sme pre vás niekoľko príkladov, ktoré poskytujú riešenie pri rôznych situáciách z hľadiska zákona č. 311/2001 ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov. Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.