Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2019

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
2/2019

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2018

Ing. Lucia Vanková

Daňovým priznaním daňovník deklaruje výšku svojej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. V daňovom priznaní je daňovník povinný daň si sám vypočítať a uviesť prípadné výnimky, oslobode...

Platiť daň z nehnuteľností na rok 2019 je zákonom určená povinnosť (1. časť)

Irena Bubeníková Zo seriálu: Platiť daň z nehnuteľností na rok 2019 je zákonom určená povinnosť

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivo...

Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (2. časť)

Jan Hájek Zo seriálu: Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu

Cílem tohoto článku je v prvé řadě poukázat na skutečnosti, které jsou aktuálně při stanovování tzv. převodní ceny pro účely rozdělení výnosu mezi koncernové podniky opomíjeny, a v jejichž důsledku...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.