Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je prvou prioritou súčasnej Európskej komisie pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyen. Predstavuje plán Európskej komisie na zelenú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej b...

Pravidlo reciprocity pri žiadosti o vrátenie DPH zahraničnej osobe z tretieho štátu

Pri vrátení dane zahraničným osobám z tretieho štátu sa uplatňuje princíp reciprocity. Viete, čo predstavuje tento pojem?

Aktuálna téma

Pomoc pri splácaní hypotekárneho úveru

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby. Aj preto sa vláda rozhodla pripraviť schému pomoci a štát bude kompenzovať občanom zvýšené splátky úrokov. Kým pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR, pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Príplatky za prácu cez víkend, v noci a za sťažený výkon práce v roku 2024

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2024 JUDr. Tatiana Mičudová

Od 1.1.2024 došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy. Výška minimálnej mzdy v roku 2023 predstavovala sumu 700 € a od 1.1.2024 predstavuje sumu vo výške 750 €. Minimálna mzda predstavuje najnižšiu možnú sumu, ktorú možno zamestnancovi zaplatiť za jeho prá...

Prehľad zmien v zákone o účtovníctve v roku 2023 s vplyvom na rok 2024 a 2025

Dane a účtovníctvo v praxi 2/2024 Ing. Ľudmila Novotná

Skôr, ako účtovná jednotka pristúpi k zostaveniu účtovnej závierky je dôležité skontrolovať, či v účtovníctve vedenom počas roka 2023, za ktorý sa účtovná závierka bude zostavovať, aplikovala zmeny v oblasti účtovníctva platné pre tento rok.

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Preprava tovaru pri reťazových transakciách

DPH v praxi 2/2024 Ing. Ján Mintál

V kontexte s predmetnou problematikou je predovšetkým potrebné uviesť, že územnú pôsobnosť zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") ustanovuje tento právny predpis v rámci § 2 ods. 2 ...

Aktuálne zmeny v legislatíve

562/2004 Z.z. Zákon č. 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2007 Z.z. Zákon č. 91/2007 Z.z. o európskom družstve

Schválený 6. 2. 2007 Účinný 1. 4. 2007 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

455/1991 Zb. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

203/2011 Z.z. Zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní

Schválený 1. 6. 2011 Účinný 1. 7. 2011 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

Kurzy mien

CNY 7.7972
CZK 25.354
GBP 0.8534
CHF 0.9522
JPY 162.91
USD 1.0834

Slovník pojmov

Nekalá súťaž

konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom