Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Články

Novela zákona o DPH účinná od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Národná rada SR dňa 27. októbra 2021 schválila  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V novele zákona sa novelizuje a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z...

Kúpa a predaj nového dopravného prostriedku z / do iného členského ...

V prípade zdaniteľných obchodov súvisiacich s novými dopravnými prostriedkami v rámci Európskych spoločenstiev sa uplatňuje výnimka zo všeobecných pravidiel zdaňovania daňou z pridanej hodnoty. Nové dopravné prostriedky sa vždy zdaňujú v štáte urč...

Počítač či iný majetok na bloček/faktúru: pravidlá a limity (je ich...

“Kupujem počítač na firmu. Existuje na bloček do nákladov nejaký limit? Kupujem MacBook a predávajúci mi tvrdí, že nad 1 600 EUR už musím zobrať počítač “na firmu””, pýta sa Andrej v messengerovej správe priamo z pokladne v značkovej predajni. Stá...

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Osobný automobil v podnikaní fyzických osôb z hľadiska dane z príjmov

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2021 Ing. Miroslava Brnová

Pri určovaní rozsahu daňových výdavkov v súvislosti s automobilom je potrebné predovšetkým riešiť otázku jeho zahrnutia alebo nezahrnutia do obchodného majetku fyzickej osoby. Od tejto skutočnosti sa následne odvíja aj napr. zdanenie resp. nezdane...

Náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2021 Ing. Ľudmila Novotná

Pri obstaraní dlhodobého majetku účtovné jednotky sa často stretávajú s problémom, ktoré náklady súvisiace s obstaraním majetku musia zahrnúť do obstarávacej ceny a ktoré nemusia.

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Určenie miesta dodania tovaru

DPH v praxi 10/2021 Ing. Ján Mintál

Definovanie miesta zdaniteľného obchodu je dôležité pri cezhraničných transakciách realizovaných medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev ale aj mimo nich. Prostredníctvom miesta zdaniteľného obchodu sa určuje krajina, v ktorej je daň z pri...

Aktuálne zmeny v legislatíve

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 10. 2021  

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 10. 2021  

530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválený 30. 11. 2011 Účinný 1. 1. 2012 Novelizovaný: 1. 10. 2021  

291/2002 Z.z. Zákon č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 21. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2021  

222/2004 Z.z. Zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 11. 2021  

171/1993 Z.z. o Policajnom zbore

Schválený 6. 7. 1993 Účinný 1. 9. 1993 Novelizovaný: 1. 11. 2021  

Kurzy mien

CNY 7.426
CZK 25.684
GBP 0.8453
CHF 1.067
JPY 132
USD 1.1617

Slovník pojmov

Daňové konanie

konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.