Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Z praxe

Právo zamestnanca byť zabudnutý

Počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ disponuje množstvom osobných údajov zamestnanca. Po skončení pracovného pomeru právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa zaniká, v databázach a informačných systémoch zamestnávateľa však množstvo osobn...

SZČO: Koľko “môžem” v r. 2022 zarobiť, aby som neplatil sociálne od...

Hranica príjmu, ktorú si mnohí podnikatelia-SZČO sledujú z dôvodu, aby sa nestali platiteľmi poistných odvodov do Sociálnej poisťovne, je pre príjmy za rok 2021 v sume 6 798 EUR a pre príjmy za rok 2022 v sume 7 266 EUR. Túto hranicu bude Sociálna...

Novela Obchodného zákonníka prinesie zmeny týkajúce sa prevodu väčš...

Novelou zákona sa mení najmä moment nadobudnutia účinkov prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Podiely na zisku z hľadiska zdanenia daňou z príjmov

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2022 Ing. Miroslava Brnová

Zákonom č. 341/2016 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 opätovne zavádza zdanenie dividend (boli zdaňované aj do 31. 12. 2003). Uvedená úprava sa obnovila pre...

Daň z príjmov PO - príklady problematických okruhov (2. časť)

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2022 Ing. Lucia Vanková

Článok sa podrobne venuje niektorým zložitejším a menej zrozumiteľným otázkam k dani z príjmov právnickej osoby. Môže tak pomôcť pri správnom posúdení vo vzťahu k zisteniu základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Aktuálne zmeny v legislatíve

Kurzy mien

CNY 7.1334
CZK 24.648
GBP 0.85295
CHF 1.0269
JPY 135.34
USD 1.0656

Slovník pojmov

Podmienky spracovania osobných údajov

prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá alebo pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.