Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov. Je určený účtovníkom a ekonómom podnikateľských subjektov, audítorom, daňovým poradcom a ďalším záujemcom o túto problematiku.

Z praxe

Súhlas dotknutej osoby v kontexte prevodu prevádzkovateľa (zamestná...

Neustály priemyselný vývoj spoločnosti má za následok čoraz častejšie korporátne zmeny podnikov. V mnohých prípadoch sú spoločnosti nútené reagovať na potreby trhu i vlastnú ekonomickú situáciu práve tým, že prevádzajú niektoré zložky svojho podni...

Skupina dodávateľov a daň z pridanej hodnoty

V procese verejného obstarávania nastáva často situácia, keď samostatná skupina dodávateľov vytvorí združenie s cieľom podať spoločnú ponuku a následne ju realizovať. Cieľom tohto článku je vymedziť pojem združenie právnických osôb v procese verej...

Výber najčastejších otázok a odpovedí (marec)

V článku uverejňujeme najčastejšie otázky a odpovede z oblasti daní, účtovníctva a pracovného práva. Tieto oblasti sa týkajú zákonných požiadaviek a postupov v oblasti správy financií a zamestnancov v rámci podnikov a organizácií. Mnohé z týchto o...

Aktuálna téma

Deň ochrany osobných údajov: upozornenie na plánované kontroly zame...

Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič, Martina Rievajová

Pri príležitosti Dňa ochrany osobných údajov, 28. januára, sme pre Vás pripravili zhrnutie plánov kontrol ÚOOÚ pre rok 2023 a stručný prehľad vybraných slovenských a európskych udalostí a rozhodnutí z oblasti ochrany osobných údajov za minulý rok, ktoré sa môžu týkať aj Vás. 

Vybrali sme pre vás z časopisu Dane a účtovníctvo v praxi

Opatrovateľ a osobný asistent – príspevky, odvody a dane

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2023 Ing. Eva Gášpárová

Fyzická osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových a duševných schopností fyzickej osoby, ktorá z hľadiska predpokladané...

Novely daňového poriadku za rok 2022 s účinnosťou v roku 2022, 2023...

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2023 Ing. Božena Jurčíková

V priebehu roka 2022 bolo schválených šesť noviel zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2022

Dane a účtovníctvo v praxi 3/2023 Ing. Ľudmila Novotná

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na najdôležitejšie zmeny zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) platné pre rok 2022.

Vybrali sme pre vás z časopisu DPH v praxi

Predaj automobilu - vraku po havárii

DPH v praxi 2/2023 Ing. Marián Drozd

Aký režim dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) uplatní osoba pri predaji automobilu po havárii, ak vrak predá na Slovensku inému platiteľovi DPH alebo do Česka osobe s českým IČ DPH?

Zdaniteľná osoba - občianske združenie a povinnosť registrácie pre ...

DPH v praxi 2/2023 Ing. Marián Drozd

Občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike organizuje školenie (seminár) na tému „Sexuálna výchova u postihnutých detí“. Prednášajúca (lektorka) je podnikateľka z Českej republiky. Hlavným cieľom občianskeho združenia podľa stanov je soc...

Aktuálne zmeny v legislatíve

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v z.n.p

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

154/1994 Z.z. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v z.n.p.

Schválený 27. 5. 1994 Účinný 1. 1. 1995 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

580/2004 Z.z. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z.n.p.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.

Kurzy mien

CNY 7.4058
CZK 23.846
GBP 0.88033
CHF 0.997
JPY 142.63
USD 1.0776

Slovník pojmov

Účelové sporenie

vkladanie finančných prostriedkov do banky alebo investovanie finančných prostriedkov prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej investičné služby alebo služby v oblasti kolektívneho investovania, ktorá je podľa osobitných predpisov oprávnená takúto službu poskytovať, na zabezpečenie príjmu plynúceho daňovníkovi po dovŕšení 55 rokov života