Dane a účtovníctvo v praxi

Vydanie 6/2019 Ročník 2019 ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)

6/2019

Obsah vydania

Rubrika

Daň z príjmov

Rubrika

Daň z pridanej hodnoty

Rubrika

Správa daní

Rubrika

Podvojné účtovníctvo

Rubrika

Problémy z praxe

Rubrika

Cestovné náhrady

Rubrika

Medzinárodné zdaňovanie

Rubrika

Naša poradňa