Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2015

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2015

Daňová kontrola zameraná na DPH (IV.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

Prinášame štvrtú záverečnú časť seriálu o daňovej kontrole a jej dôsledkoch. V predchádzajúcich častiach sme sa venovali vyrubovaciemu konaniu a možnosti odvolania sa voči rozhodnutiu vydanému sprá...

Zhrnutie aktivít v oblasti DPH na úrovni Európskej únie

Mgr. Elvíra Ungerová Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

V tomto vydaní časopisu opäť prinášame informatívny prehľad diania v oblasti DPH na úrovni EÚ za ostatné mesiace. Uvádzame tiež odkazy na užitočné linky, prostredníctvom ktorých môžete nahliadnuť d...

Povinnosti nadobúdateľa nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu

www. financnasprava.sk Zo seriálu: Daňová kontrola zameraná na DPH

Finančné riaditeľstvo SR, odbor daňovej metodiky, vydalo oznámenie k povinnostiam nadobúdateľa nového dopravného prostriedku (neregistrovaného pre DPH) za protihodnotu v tuzemsku z iného členského ...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

vstúpili sme do posledného kvartálu roku 2015, ktorý je zvyčajne poznamenaný zvýšeným pracovným nasadením a snahou urobiť čo najviac. Októbrové číslo nášho časopisu obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme záverečnú časť seriálu, v ktorom sme sa venovali téme daňovej kontroly zameranej na DPH. V tejto časti seriálu sa autorka venuje možnostiam vyjadrenia nesúhlasu s rozhodnutím správcu dane, ako aj podmienkam, za akých môžu byť použité.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje článok o odpočítaní DPH v prípade neskoro obdržanej faktúry. Autor v článku vysvetľuje, ako má postupovať daňovník v prípade nákupov vstupov od slovenského dodávateľa, nadobudnutia tovaru do dodávateľa z EÚ či prijatia služby od zahraničného dodávateľa. Ďalší článok je zameraný za tému trojstranných obchodov z hľadiska slovenského zákona o DPH. Pre lepšie pochopenie je článok doplnený príkladmi. Tretí článok v tejto rubrike sa zaoberá povinnosťami nadobúdateľa nového dopravného prostriedku z iného členského štátu.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame zhrnutie aktivít z oblasti DPH na úrovni Európskej únie za uplynulé mesiace spolu s odkazmi na webové stránky príslušných inštitúcií a orgánov Európskej únie.

Odpovede na vaše otázky nájdete ako zvyčajne v „Poradni“.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.