DPH v praxi

Vydanie 3/2019 Ročník 2019 ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)

3/2019

Obsah vydania

Rubrika

Aktuálne

Rubrika

Z praxe

Rubrika

Z Európskej únie

Rubrika

Poradňa

Prístup k spoplatnenému obsahu portálu
ZADARMO
počas 10 dní

Predplatné

2/2020

DPH v praxi

od 95.00 Eur

Objednať

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

v marcovom čísle časopisu DPH v praxi nájdete opäť zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme dokončenie komentára k novele zákona o DPH. Aj táto časť okrem precízneho vysvetlenia zmien a doplnení je obohatená praktickými príkladmi.

Predaj digitálnych produktov a jeho zdaňovanie je témou článku, ktorý nájdete v rubrike „Z praxe“. Autor rozoberá uvedenú problematiku z hľadiska nových pravidiel, ktoré priniesla novela zákona o DPH, pričom na príkladoch ilustruje postup pred účinnosťou novely zákona o DPH a po jej účinnosti.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentár k rozsudku Súdneho dvora EÚ k predbežnej otázke týkajúcej sa zamietnutia oslobodenia od DPH pri dovoze tovaru v prípade daňového podvodu, ktorý bol spáchaný nadobú­dateľom v inom členskom štáte EÚ.

Ako zvyčajne prinášame aj odpovede na vaše otázky, ktoré sú obsahom rubriky „Poradňa“.

Redakcia