Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2017

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
7-8/2017

Vymeriavací základ SZČO na účely platenia poistného na sociálne poistenie od 1. júla 2017

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Pre SZČO je mimoriadne významný deň 1. júl (prípadne 1. október), pretože sa mení výška vymeriavacieho základu (VZ) na účely platenia poistného na sociálne poistenie (t. j. na nemocenské poistenie,...

Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov

Ing. Eva Gášpárová

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z ...

Zákazková výroba

Ing. Ľudmila Novotná

Postupy účtovania pre podnikateľov umožňujú stavebnú činnosť účtovných jednotiek účtovať rôznymi spôsobmi, ako zákazkovú výrobu, ako zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenú na predaj, ako nedokonče...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.