Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2018

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2018

Činnosti vykonané po zostavení účtovnej závierky

Ing. Ľudmila Novotná

Zostavením účtovnej závierky sa práca účtovníkov nekončí. Účtovné jednotky musia do registra účtovných závierok, okrem účtovnej závierky, uložiť aj ďalšie dokumenty, ako oznámenie o dátume schválen...

Účtovný odpis premlčanej pohľadávky a daňový výdavok

Ing. Marián Drozd

Podnikatelia majú eminentný záujem na tom, aby ich pohľadávky boli čo najskôr zinkasované. To platí v prvom rade u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (spravidla obchodné spoločn...

Elektronická komunikácia daňového subjektu so správcom dane od 1. 1. 2018 a od 1. 7. 2018

Ing. Božena Jurčíková

Elektronickou komunikáciou (EK) sa rozumie doručovanie podaní správcovi dane elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.