Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - 2021

Daňový bonus a ročné zúčtovanie preddavkov na daň

Kategória: Z praxe Zdroj: sféra, a. s.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") je suma daňového bonusu na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti vyplatená daňovníkovi podľa § 33 ZDP oslobodená od dane.

Obojstranná komunikácia s finančnou správou od 1. januára 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Klára Klabníková

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“) upravuje elektronickú komunikáciu daňového subjektu so správcom dane a rovnako aj elektronickú komunikáciu spr...

Vytváraš softvér na predaj? Ako legálne nezdaniť až polovicu tržieb?

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Peter Furmaník Zdroj: Ľudskou rečou.sk

Svet čoraz viac “znehmotnieva”. Podstatným je know-how a práca múdrych hláv. Keď sa povie “startup”, väčšinou je v spojení s “technologický”. Know-how, procesy, algoritmy… softvér. Dnes téma, o ktorej sa až tak veľmi podľa mňa nepíše – možno preto...

Novinky v daňovom poriadku od 1. 1. 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , Accace, k. s. Zdroj: Accace

Dňa 27. 10. 2021 parlament schválil vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje okrem iných zákonov aj Daňový poriadok. Príslušný zákon dňa 8. 11. 2021 podpísala aj prezidentka SR a dňa 12. 11. 2021 bol zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 408...

Prehľad zmien, ktoré prináša novela zákona o účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Richard Farkaš, PhD. , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

NR SR schválila na októbrovej schôdzi novelu zákona o účtovníctve. Pripravili sme pre vás prehľad najvýznamnejších zmien. V nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z. z.) sa od 1. októbra 2020 nezapisujú do obchodného registr...

Ako si poradiť s oceňovaním kryptomien v účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. , Karol Balco Zdroj: KPMG

Pokiaľ ste v roku 2015 nakúpili BITCOIN, hodnota vašej investície vzrástla viac ako 190-krát. Vo svete dlhodobo nízkej miery inflácie je to veľmi zaujímavé zhodnotenie. Kryptomeny preto lákajú čoraz viac investorov, a nie sú medzi nimi len fyzické...

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. 1. 2022?

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Katarína Balogová, LL.M , KPMG, Slovensko Advisory, k.s.

Dňa 12.11.2021 bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon č. 408/2021 Z. z., ktorý novelizuje viaceré zákony z oblasti daňovej legislatívy. Súhrn najvýznamnejších zmien v oblasti dane z príjmov s účinnosťou od 1.1. 2022 približuje Katarína Balogová, T...

Postavenie mikrodaňovníka

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Vzhľadom na vaše časté otázky, prinášame v nasledujúcom článku pár informácií k vysvetleniu problematiky zaradenia podnikateľov do kategórie mikrodaňovník, priblížime aj výhody a nevýhody.

Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková Zdroj: sféra, a. s.

Výber príkladov z problematiky cestovných náhrad, udeleniu súhlasu zamestnanca na pracovnú cestu, prípadne poskytnutie stravného konateľovi.  

Prerušenie výkonu daňovej kontroly z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií – rozsudok SD EÚ

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Elvíra Ungerová , KPMG, Slovensko Advisory, k.s. Zdroj: KPMG

Súdny dvor EÚ vydal 30. septembra 2021 rozsudok v prípade slovenskej spoločnosti HYDINA SK s.r.o. (C-186/20), u ktorej daňový úrad začal daňovú kontrolu, ktorú následne dvakrát prerušil z dôvodu realizácie medzinárodnej výmeny informácií. Súdny dv...

Novela zákona o DPH účinná od 15. novembra 2021 a 1. januára 2022

Kategória: Z praxe Autor/i: Mgr. Mojmír Beňo Zdroj: sféra, a. s.

Národná rada SR dňa 27. októbra 2021 schválila  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V novele zákona sa novelizuje a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.