Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Ako si poradiť s oceňovaním kryptomien v účtovníctve

Kategória: Z praxe Autor/i: KPMG, Slovensko Advisory, k.s. , Karol Balco Zdroj: KPMG

Pokiaľ ste v roku 2015 nakúpili BITCOIN, hodnota vašej investície vzrástla viac ako 190-krát. Vo svete dlhodobo nízkej miery inflácie je to veľmi zaujímavé zhodnotenie. Kryptomeny preto lákajú čoraz viac investorov, a nie sú medzi nimi len fyzické osoby. „Finančáci“ sa tak v rámci svojho tradičného účtovníckeho remesla musia popasovať s tým, ako krypto vyreportujú vo finančných výkazoch.

Čo sú kryptomeny pre IFRS

IFRS sa na kryptomeny ešte stále nepozerá ako na „peniaze“. Podľa štandardu IAS 2 ich vidí ako zásoby a podľa štandardu IAS 38 ako nehmotné aktívum. Pre oceňovanie vám oba štandardy ponúkajú dve možnosti:

  • Pre IAS 2 je to fair value ponížená o náklady na predaj alebo obstarávacia cena.
  • Pre IAS 38 je to obstarávacia cena alebo fair value – obe znížené o opravné položky.

Pre obidve fair values samozrejme ďalej platí IFRS 13 a jeho podstata – pri ocenení treba napríklad posúdiť aktívny trh a podobne. Detailnejšie informácie k metódam nájdete v štandardoch, preto odporúčam si ich naštudovať pri ich aplikácii, alebo sa obrátiť na odborného poradcu. 

Vyhnite sa priemerovaniu ceny v čase

Z môjho subjektívneho chápania IFRS štandardov by som sa pri ocenení vyhol priemerovaniu ceny v čase, ak sa vyberiete cestou fair value. Kryptomeny totiž často zažívajú extrémne výkyvy. Ak sa cena materiálne zmení medzi dátumom závierky a dátumom jej vydania, mohla by vzniknúť povinnosť reportovania takzvaného „subsequent event“, čo musí účtovník posúdiť.

Kryptomeny nemajú vnútornú hodnotu

Zámerne tiež nikde nepoužívam slovo vnútorná hodnota. V krypto svete je to niečo veľmi subjektívne, lebo pre každého je iná. Zatiaľ som sa nestretol s prístupom, kde by bolo naozaj odborne uvedené, ako určiť objektivizovanú alebo vnútornú hodnotu krypta. Za všetko hovorí vyhlásenie guvernéra Bank of England z mája tohto roku, že kryptomeny nemajú žiadnu vnútornú hodnotu a investori musia byť pripravení stratiť svoje peniaze. Čiže pri hodnote naozaj platí, že ju každý môže vnímať inak.

Pozor na slovenský zákon o účtovníctve

Rád by som aj upozornil aj na to, že prístup IFRS sa mierne líši od slovenského zákona o účtovníctve. Ten upravuje oceňovanie virtuálnej meny od októbra 2018. Odporúčam pozrieť si najmä doplnenia § 24 ods. 10 a § 25 – ods.1, písmeno h).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Zákon o dani zo sladených nealkoholických nápojov

Accace, k.s. Accace, k.s.

Táto daň má charakter nepriamej dane zo spotreby a budú ju v zásade vyberať a platiť do štátneho rozpočtu podnikateľské subjekty, uskutočňujúce prvé dodanie sladeného nealkoholického nápoja v tuzemsku, ktoré ju vyberú v cene sladeného nealkoholického nápoja. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2025.