Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 9/2014

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
9/2014

Novela zákona o DPH

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 8. júla 2014 zákon č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) s úč...

Rozsudky Súdneho dvora EÚ k predbežným otázkam týkajúcim sa DPH

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ vydal v júli 2014 viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní vám prinášame komentár k niektorým z nich.

Prijatie služby z tretieho štátu a DPH

Ing. Peter Pašek, Accace Slovakia

Slovenský podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. obdržal službu zo Švajčiarska. Ako má vysporiadať DPH z prijatej služby? Ako má uvedenú s...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

opäť k vám prichádzame s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V poradí už deviate tohtoročné číslo prináša zaujímavé články z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o DPH. Autorka v ňom okrem iného podrobne rozoberá problematiku telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb v súvislosti s úpravou pravidla určenia miesta dodania týchto služieb nezdaniteľným osobám, ako aj osobitnú úpravu jednotného kontaktného miesta, tzv. Mini One Stop Shop.

Rubrika „Z praxe“ obsahuje pokračovanie seriálu o oslobodení od dane a tentokrát sa v ňom autor venuje oslobodeniu od dane pri dovoze tovaru do tuzemska. Zároveň v nej nájdete aj prvú časť článku o nepeňažnom vklade do spoločnosti z hľadiska DPH.

V rubrike „Z Európskej únie“ vám prinášame výber rozsudkov k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH aj s komentárom. Aj tento štvrťrok uverejňujeme informatívny prehľad aktualít za uplynulé mesiace z oblasti DPH na úrovni Európskej únie.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.