Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2015

Daňové odpisovanie hmotného majetku

Ing. Lucia Vanková

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) sa od 1. januára 2015 zaviedli nové pravidlá v uplatňovaní daňových odpisov. Tie súvisia najmä s rozšírením odpisových skupí...

Daňové súvislosti majetku s charakterom osobnej potreby po 1. januári 2015

Ing. Miroslava Brnová

Zákonom č. 333/2014 Z. z. upravujúcim s účinnosťou od 1. januára 2015 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) došlo k viacerým zmenám týkajúcich sa odpisovania majetku...

Daňovo-odvodové povinnosti študentov v postavení podnikateľov (SZČO) v roku 2015

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „ZDP“) majú študenti pri zdaňovaní svojich príjmov rovnaké postavenie ako ostatné fyzické osoby.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.