Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 11/2012

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
11/2012

Využitie oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb pri vybraných príjmoch

Ing. Peter Furmaník

Predmetom článku je spôsob uplatnenia oslobodenia z prenájmu nehnuteľnosti, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, prenajímaných ako príslušenstvo prenajímanej nehnuteľnosti, dosiahnuté fyzick...

Nevyplatenie mzdy a odstupného

JUDr. Tatiana Mičudová

V súlade s Článkom 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) má zamestnanec právo na mzdu za vykonanú prácu. Tomuto právu zamestnanca zodpovedá povinnosť za...

Odpis pohľadávok v zákone o dani z príjmov

Ing. Lucia Vanková Zo seriálu: Odpis pohľadávok v zákone o dani z príjmov

Odpísanie pohľadávok je jedným zo spôsobov ich definitívneho vyradenia z obchodného majetku. Odpísanie pohľadávky nemožno stotožňovať s jej zánikom, pretože aj odpísanú pohľadávku možno vymáhať. Od...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.