Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 4/2015

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
4/2015

„Luxusné“ automobily v zákone o dani z príjmov

Ing. Lucia Vanková

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) zákonom č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2015 zavádza pri automobiloch so vstupnou cenou 48 000 € a viac určité ...

Vysporiadanie výsledku ročného zúčtovania preddavkov na daň medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Ing. Iveta Matlovičová

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a výpočet dane za rok 2014 mal zamestnávateľ povinnosť vykonať najneskôr do 31. marca 2015 tým zamestnancom, ktorí ho o vykonanie požiadali a počas roka 2014 im v...

Vybrané problémy pri postúpení pohľadávok

Ing. Eva Gášpárová

Postúpenie pohľadávky znamená, že na základe zmluvy o postúpení medzi doterajším veriteľom (postupcom) a treťou osobou (postupníkom) postúpi pôvodný veriteľ svoju pohľadávku voči dlžníkovi novému v...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.