Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 6/2017

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
6/2017

Dodanie tovaru bez DPH

Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Predmetom dane z pridanej hodnoty je podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) dodanie tovaru za protihodnotu s miestom dodan...

Zábezpeka na daň pri registrácii pre DPH

Ing. Ján Mintál

Inštitút zábezpeky na daň v rámci procesu registrácie pre DPH je obsiahnutý v rámci § 4c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). Účelom zábezpeky je...

Refakturácia spotreby energií nájomníkom

Ing. Marián Drozd

Spoločnosť je platiteľom DPH. Jednou z jej činností je prenájom bytových a nebytových priestorov. Niekoľko nehnuteľností vlastní a niekoľko nehnuteľností má prenajatých. Nájomníkmi sú občania aj po...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

obdobie letných dovoleniek nám už klope na dvere, no v našej redakcii sme napriek tomu nepoľavili v pracovnom rytme, čoho dôkazom je júnové číslo odborného mesačníka DPH v praxi.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok o dodaní tovaru bez DPH. Autorka v ňom rozoberá prípady, kedy dodanie tovaru nepodlieha dani z pridanej hodnoty. Článok prináša aj vysvetlenia na príkladoch.

V rubrike „Z praxe“ si môžete prečítať článok venovaný téme sankcií za porušenie povinností v oblasti DPH, v ktorom nájdete informácie o sankciách za všeobecné správne delikty, ako aj špecifické správne delikty v oblasti DPH. Článok je doplnený príkladmi. V druhom článku sa autor venuje inštitútu zábezpeky na daň. Aj tento článok obsahuje množstvo príkladov.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame zaujímavý rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý sa týka uplatnenia oslobodenia reštauračných a zábavných služieb, ktoré poskytuje vzdelávacia inštitúcia prostredníctvom svojich študentov v rámci vzdelávania a za odplatu tretím osobám, od dane z pridanej hodnoty.

V „Poradni“ nájdete odpovede na vaše otázky.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.