Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 1/2016

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
1/2016

Daňové výdavky až po zaplatení v roku 2015

Ing. Jarmila Strählová

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorá je platná od 1. 1. 2015 sa podnikateľom obme­dzila možnosť znižovať základ dane pomocou niektorých daňových výd...

Vznik zdaniteľného plnenia pri dodaní tovaru podliehajúcemu DPH

Mgr. Lucia Boráková

Dane predstavujú kľúčovú súčasť podnikateľského prostredia a dôležitý nástroj zvyšovania príjmov do štátneho rozpočtu. Daňová sústava preto musí byť, z hľadiska jej koncepcie a konkrétnej aplikácie...

Informácia k novelám daňového poriadku

Ing. Božena Jurčíková

V priebehu roka 2015 boli schválené štyri novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.