Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo

Viete, ako si pri ePN nárok na nemocenské uplatňuje osoba nemocensky poistená v inom členskom štáte EÚ?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Slovenský elektronický systém ePN nie je prepojený s elektronickými systémami v iných členských štátoch Európskej únie. 

Zamestnávatelia a oznamovanie analytických údajov Sociálnej poisťovni

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluva a zároveň aj dohodu o vykonaní práce), ...

Automatický výpočet daňového bonusu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Vypĺňanie daňového priznania (DP) za rok 2022 elektronickou formou na portáli finančnej správy (PFS) tento rok privítajú predovšetkým daňovníci, ktorým vzniká nárok na daňový bonus na dieťa. Finančná správa zapracovala legislatívne podmienky vznik...

Pozor na podpisovanie občianskym preukazom vydaným do 20. júna 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Vzhľadom na blížiace sa prvé daňové povinnosti v tomto roku finančná správa dáva opätovne do pozornosti zmeny v prípade občianskych preukazov s čipom vydaných do 20. júna 2021. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis uložených ...

FR SR pripravuje novinku: preddavky a dane bude možné zaplatiť už aj kartou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa pripravuje pre svojich klientov novinku. Preddavky a dane bude možné čoskoro už uhradiť aj platbou kartou cez portál finančnej správy (PFS). V súčasnosti sa uskutočňuje pilotné testovanie. Finančná správa preto hľadá 20 daňových su...

Už o mesiac nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Už o necelý mesiac (13.02.2023) nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pre podnikateľov sa rozšíria povinnosti používať systém EMCS aj pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu v rám...

Predávajúcich na digitálnych platformách sa registrácia netýka

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: slovensko.sk Zdroj: slovensko.sk

Finančná správa SR upozorňuje, že novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní platná od januára 2023, sa netýka predávajúcich na digitálnych platformách.

Zmeny pri evidovaní vozidiel

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: slovensko.sk Zdroj: slovensko.sk

Od 1. januára 2023 vstupujú do platnosti nové pravidlá pri zmene držby vozidiel. Uľahčujú prepis vozidiel pri predaji, kúpe, či inom nadobudnutí. Hlavnou novinkou je, že zmenu držby vozidla je už možné zrealizovať na ktoromkoľvek dopravnom inšpekt...

FR SR poslala daňovníkom predvyplnené daňové priznania

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa už piatykrát zaslala daňovníkom elektronicky vygenerované predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel (DP DzMV) za zdaňovacie obdobie 2022 do elektronickej schránky na portáli finančnej správy.

Zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa má pre svojich klientov novinku. Od 1. januára tohto roka funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ)  pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o ďalšie nové prokl...

Usmernenie MF SR o určení obsahu dokumentácie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 a § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Zákon č. 6/2023 Z. z. z 20. decembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti očakávajte do konca januára

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa (FS) zašle daňovým subjektom (DS) najneskôr do 31. januára 2023 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti.  Všetky dôležité informácie k detailom kritérií nájde verejnosť na špecializovanej podstránke k indexu na portáli finančnej s...

Formuláre daňových priznaní dostupné od 1. januára

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Klientom sú od 1. januára 2023 k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Finančná správa k tomuto dátumu zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z prí...

Slovenskú firmu chceli zneužiť na neoprávnenú daňovú výhodu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Medzinárodná spolupráca medzi daňovými správami v rámci preverovania transakcií v členských štátoch EÚ prináša výsledky. Dôkazom toho je prípad slovenského daňového subjektu, ktorého obchodné meno bolo zneužité v zahraničí. Odhalili to kontrolóri ...

Pre používateľov služieb eGovernmentu ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V súvislosti s pripravovanou vyhláškou MIRRI SR o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej môžu niektoré úkony v rámci eGovernmentu podpisovať aj držitelia občianskych preukazov vydaných pred 20. júnom 2021, sprístupnilo ministerstvo vnút...

Finančná správa informuje o úprave úradných hodín v piatok 23.12.2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa z dôvodu úsporných opatrení na zníženie spotreby energií vo verejných budovách pristupuje v piatok 23. decembra 2022 k úprave úradných hodín na daňových úradoch. V tento deň budú fungovať len podateľne, a to v čase od 8. hodiny do ...

Odporúčania a upozornenia ministerstva vnútra k poskytovaniu služieb na úseku dokladov a dopravných evidencií

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Ministerstvo vnútra od 1. decembra začalo vydávať biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom. Len za prvých 10 dní vydávania sme prijali takmer 44-tisíc žiadostí a  konca decembra sa  záujem zrejme zvýši. Dôvodom je, že počas sviatkov pr...

Finančná správa vo VRP2 pridala podporu pre platobné terminály

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Bezplatná aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2) na evidenciu tržieb prešla aktualizáciou.  Finančná správa neustále pracuje na jej vylepšení a najnovšie bola pridaná podpora pre platobné POS terminály SumUp. Ich použitie je možné v A...

Zamestnávatelia a SZČO: Blíži sa splatnosť odloženého poistného za december 2020, pripomíname dátum úhrady do 31. decembra 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré počas pandémie v minulosti požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za mesiac december 2020, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. Povinnosť jeho úrady uplynie 31. de...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov