Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo

Zvýšila sa suma náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 4. apríla 2024 opatrenie č. 73/2024 Z. z. (vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18. apríla 2024), ktorým opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri praco...

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovníci môžu využiť viaceré zákonné možnosti, ako...

Poistné pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO v roku 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platí poistné v roku 2024:

Povinné zmluvné poistenie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Vláda SR schválila novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktorú predložilo MF SR. Novela okrem transpozície smernice EÚ prináša aj viacero zmien, ktoré pozitívne privítajú najmä klienti poisťovní a ktoré zabezpečia vyššiu ochranu poškod...

Prevádzku eKasy nemôžeme ohroziť

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Podporu prevádzky systému eKasa pre finančnú správu musí aj naďalej zabezpečovať spoločnosť Allexis resp. All Soft Corp, s.r.o. Výsledok rokovaní priniesol však lepšie podmienky pri využívaní tohto systému.

Podanie daňového priznania sa blíži

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Finančná správa SR informuje o hlavných zmenách v tlačivách k dani z príjmu. Týkajú sa bonusu na vyživované dieťa, bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, nezdaniteľnej časti základu dane a novinkou za zd...

Kalendár výmeny komunikačných certifikátov už FRSR zverejnila

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Finančná správa zavádza proces zverejňovania informácií o plánovaných výmenách komunikačných certifikátov. Cieľom tohto procesu je zabezpečiť informovanosť verejnosti o nadchádzajúcej výmene certifikátov a zvýšiť tak jeho transparentnosť.

Opatrenie č. MF/005391/2024-74

Kategória: Opatrenia Autor/i: MF SR

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o p...

Daňové priznanie môžete podať aj z auta

Kategória: Spravodajstvo

Finančná správa bude v tomto roku preberať daňové priznania aj v teréne mimo priestorov daňových úradov vo viacerých mestách Slovenska. Plní tak svoj záväzok smerom k primátorom, ktorých sa ich dotkla optimalizácia kontaktných miest daňových úrado...

Kampaň Zlepšenie prevencie pracovných úrazov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NIP Zdroj: NIP

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty prace v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbiehajú od začiatku marca 2024 na slovenských pracoviskách kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov s cieľom pos...

Manipulácie pri zľavách by mali skončiť, označovanie cien tovarov čakajú zmeny

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

V parlamente smeruje do druhého čítania nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý má modernizovať legislatívu a zosúladiť ju s viacerými smernicami EÚ. V uplynulých dňoch prešiel vládny návrh zákona prvým čítaním. Týmto návrhom sa dosiahne transpoz...

Na podanie daňového priznania máte čas už len do 2. apríla

Kategória: Spravodajstvo

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je potrebné podať do 2. apríla tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť.

Návrh zvýšenia súm základnej náhrady

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh úpravy opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Platobnou kartou môžete platiť aj dane

Kategória: Spravodajstvo

Zaplatiť dane platobnou kartou umožnila Finančná správa SR už v minulom roku. Online úhrada správnych poplatkov a 15 druhov daní priamo pri realizácii spoplatneného úkonu cez portál finančnej správy (PFS) daňovým subjektom uľahčí a zjednoduší plat...

Nové colné systémy až od druhej polovice roka

Kategória: Spravodajstvo Zdroj: FR SR

Finančná správa SR upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre vývoz a tranzit. Zavedenie nových colných informačných systémov do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Zvýšenie sadzby dane pri výplate podielov na zisku (dividend)

Kategória: Spravodajstvo Zdroj: Accace, k.s., Tomáš Ptáček Senior Tax Consultant

Národná rada SR dňa 19.12.2023 schválila tzv. konsolidačný balíček, v dôsledku ktorého dochádza k niekoľkým významným zmenám aj v oblasti daní a odvodov. Tieto zmeny môžu mať v nejakej miere dopad na väčšinu podnikateľov, či už je to z titulu zvýš...

Výpočet sumy poistného v prípade, že neplatím za celý mesiac

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Výpočítať si mesačný vymeriavací základ v takom prípade, keď fyzická osoba, ktorá je povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO, ale nemá povinnosť platiť poistné za obdobie celého kalendárneho mesiaca, sa urobí podľa nasledu...

Viete aké sú osobitné druhy zmlúv?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s. Zdroj: Accace, k.s.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") rozoznáva okrem pracovnej zmluvy ďalšie tri druhy zmlúv: Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti a Dohoda o brigádnickej práci študentov.

Informácia k zavedeniu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023

Kategória: Spravodajstvo

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. doplnila možnosť uplatnenia daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len „daňový bonus zo zvýšenia...

Daňový bonus na dieťa si neoprávnene uplatnili tisíce daňovníkov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Takmer 6.000 daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus (DB) na vyživované dieťa za rok 2022. V prípade nezrovnalostí majú do konca februára čas na podanie daňového ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.