Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo

Novela Zákonníka práce

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI Zdroj: ASPI

Dôvodom novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.  bolo odstránenie nesúladu vnútroštátnych opatrení so smernicou EÚ; úprava ustanovení o zodpovednosti dodávateľa služby za vyplatenie mzdy, ktorá nebola zaplatená zamestnancovi zame...

FS spustí modernizovaný tranzitný systém v druhej polovici roka 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre tranzit. Zavedenie nového colného informačného systému do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Živnostníci a SZČO, viete, či a aké máte odvodové povinnosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa im do 22. júla 2024 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povi...

Vybraná skupina zamestnávateľov môže od 1. júla podávať vyhlásenie za mesiac júl 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa avizuje zamestnávateľom-potravinárom, že  od 1. júla 2024 si môžu podávať  Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac júl 2024. Predĺženie obdobia poskytovania štátnej pomoci vo forme odvodovej úľavy pre vybranú skupinu p...

Už len pár dní na podanie daňového priznania

Kategória: Spravodajstvo

Pre tých, ktorí si predĺžili zákonom stanovenú lehotu na podanie daňového priznania (DP) sa blíži hraničný dátum. Pozor, tento rok vychádza na pondelok 1. júla 2024.

Odvodová úľava zamestnávateľa pre študentov - brigádnikov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Počas letných prázdnin si mnoho študentov hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci študentov, majú právo uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku, tzv. odvodovú úľavu, a znížiť si tak vymeriavací základ na p...

Preddavky na daň a brigádnici

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane, nemusia tento preddavok platiť.

Vyššia dávka v nezamestnanosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2024 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli po...

Zamestnávatelia, spracujte ePN svojich zamestnancov rýchlejšie a jednoduchšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, uľahčite si prehľad o práceneschopnosti vašich zamestnancov a jej ďalšie spracovanie. Využite elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne priamo do váš...

Zamestnávatelia, spracujte ePN svojich zamestnancov rýchlejšie a jednoduchšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, uľahčite si prehľad o práceneschopnosti vašich zamestnancov a jej ďalšie spracovanie. Využite elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne priamo do váš...

Predpis, ktorý nadobudol účinnosť - zákon č. 105/2024 Z. z.

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Vláda SR predstavuje návrh zákona na zmenu a doplnenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a ďalších relevantných zákonov s cieľom zapracovať nové požiadavky vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464, známej ako CSRD sm...

Vyplnenie platobných informácií pomocou QR kódov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V rámci proklientských opatrení finančná správa postupne zavádza predvypĺňanie platobných informácií v stovke vybraných dokumentov prostredníctvom QR kódov. Klientom sa tak výrazne zjednoduší plnenie záväzkov voči FS a zároveň sa zníži chybovosť p...

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve

Kategória: Spravodajstvo

Pridajte sa k nášmu webináru, kde Vám dlhoročný odborník v oblasti účtovníctva Ing. Ondrej Baláž odhalí kľúčové aspekty účtovnej závierky a predstaví najnovšie trendy a zmeny. Zistíte, ako správne vypracovať účtovnú závierku, ako identifikovať dôl...

Rekreačný príspevok pre zamestnanca

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s.

Rekreácia zamestnancov ako povinný benefit pre určitú skupinu zamestnávateľov sa zaviedla ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") s účinnosťou od 1. januára 2019. Aj napriek tomu zamestnáva...

Novela zákona o dani z príjmov - návrh

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI Zdroj: ASPI

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „návrh zákona“).

Už len pár dní na darovanie dvoch percent

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, máte čas do konca mesiaca. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do 30...

Zvýšila sa suma náhrady za používanie vlastného auta na služobné účely

Kategória: Spravodajstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 4. apríla 2024 opatrenie č. 73/2024 Z. z. (vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 18. apríla 2024), ktorým opäť zvyšuje sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri praco...

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takomto prípade je dôležité komunikovať s daňovým úradom, pričom daňovníci môžu využiť viaceré zákonné možnosti, ako...

Poistné pre povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú SZČO v roku 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) platí poistné v roku 2024:

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.