Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Novela zákona o dani z príjmov - návrh

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI Zdroj: ASPI

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „návrh zákona“).

Európu zasiahlo množstvo ekonomických, zdravotníckych, alebo energetických kríz, čo sa následne premietlo do vysokej inflácie. Štát svojim občanom doručil bezprecedentnú pomoc v miliardách eur. Jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva v tom čase boli rodiny s deťmi.

Zvýšením daňového bonusu na 100 € a dočasným zvýšením daňového bonusu na 140 € v kombinácii so zvýšením prídavku na dieťa na 60 € sa rodinám s deťmi doručila pomoc tzv. „200 € na dieťa“. Zvýšila sa výrazne tak zásluhová časť pomoci štátu pre rodiny s deťmi – daňový bonus, ako aj solidárna sociálna pomoc – prídavok na dieťa.

Suma daňového bonusu 140 € sa v zmysle platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bude vyplácať do 31. decembra 2024 a následne sa zníži od 1. januára 2025 na sumu 100 €. Rodiny s deťmi by tak ročne prišli o sumu 12 x 40 € = 480 € ročne na jedno dieťa, ak si v súčasnosti uplatňujú daňový bonus v plnej výške 140 € mesačne.

Vďaka tejto pomoci sa napriek ekonomickej kríze udržala kúpyschopnosť rodín a ich životná úroveň a tiež sa rodičom detí ako odmena za to, že vychovávajú ďalšie generácie a zároveň pracujú a vytvárajú hodnoty, znížilo ich daňové zaťaženie práce. Sekundárne, ale nie zanedbateľné pozitívum zvýšenia daňového bonusu zároveň predstavuje motivačný nástroj na boj s nelegálnym zamestnávaním, keďže sa zamestnancom, ktorí vykonávajú závislú prácu bez pracovnej zmluvy a vyhýbajú sa tak daňovo-odvodovej povinnosti voči štátu tento postup už neoplatí, pretože tak prichádzajú o možnosť uplatnenia si daňového bonusu na deti.

Na základe uvedených dôvodov sa navrhuje predĺženie platnosti daňového bonusu vo výške 140 € aj po 31. decembri 2024, a to bez časového obmedzenia.

Návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívne sociálne vplyvy, pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá žiaden vplyv na informatizáciu spoločnosti, žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné  prostredie a ani žiadne vplyvy na služby pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.