Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Dane

Nový kontrolný výkaz DPH od 1. júla 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. júla 2023 je na portáli finančnej správy zverejnená nová verzia kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH). Dôvodom je zavedenie zníženej sadzby DPH na 5 % zo základu dane, ktorá má prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štát...

Novela zákona o dani z príjmov - informácia o úpravách

Kategória: Dane Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Platenie kartou komfortnejšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Klienti finančnej správy môžu už od februára tohto roka dane po novom platiť komfortnejšie. Cez portál finančnej správy (PFS) bolo odvtedy zrealizovaných už 3119 platieb v sume viac ako 2,17 milióna eur. Najčastejšie klienti online uhrádzali daň z...

POS terminály u daňových exekútorov fungujú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Občania tak rýchlejšie dokážu vyrovnať svoje podlžnosti. Podmienkou pre úhradu nedoplatku takýmto spôsobom je celková evidovaná výška n...

Finančná správa upozorňuje na končenie podpory VRP 2 pre zariadenia s Androidom starším ako 5.0.2

Kategória: Dane Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Aplikácia VRP 2 na evidenciu tržieb bude od júla tohto roka dostupná len pre zariadenia s vyšším operačným systémom Android ako 5.0. Od tohto mesiaca tak nebude možné nainštalovať si aktualizovanú verziu aplikácie na zariadenia so starším Androido...

Finančná správa vrátila preplatky na daniach

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa spracovala 420.391 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 463.565.484 eur budú daňovníkom poukázané v zákonnom stanovenej lehote do 10. má...

Od 1. apríla - zvýšenie sadzby spotrebnej dane na alkoholický nápoj (liehu)

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa zvyšuje sadza spotrebnej dane na lieh o 30 %. V súčasnosti platná základná sadzba spotrebnej dane 1 080 € na hektoliter 100 % ...

Zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa má pre svojich klientov novinku. Od 1. januára tohto roka funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ)  pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o ďalšie nové prokl...

Nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

FR SR zverejnilo nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na podnikateľské účely prostredníctvom systému EMCS od 13. 2. 2023 na území EÚ. Systém EMCS (Excise Movement and Control System) ako celoeur...

Oplatí sa byť spoľahlivý - Benefity poskytované pre spoľahlivé daňové subjekty

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, ...

Práva daňovníkov pri daňovej kontrole

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Komunikácia s daňovými úradmi dnes už z veľkej časti prebieha elektronicky. Najčastejšie prípady, kedy daňovníci prichádzajú do kontaktu s pracovníkmi daňových úradov nastávajú vtedy, keď sa u daňovníka otvorí daňová kontrola. Pre jej riadny prieb...

Doručili sme už vyše 206-tisíc oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa doručila daňovým subjektom už 206.848 oznámení o novom indexe  daňovej spoľahlivosti. Celkovo bude rozposlaných postupne takmer  600- tisíc oznámení. Hodnotenie daňových subjektov bude po novom verejne dostupné (v zozname zverejnen...

Pravidlá vývozu osobných automobilov na Ukrajinu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V prípade vývozu osobných automobilov na prevozných značkách na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie (CV). V prípade občanov ukrajinskej národnosti je možné celý proces urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, ktorá môže pod...

Ako v pálenici „neprepáliť“

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V územnom obvode Colného úradu Trenčín sa nachádza 59  pestovateľských páleníc, v ktorých si pestovateľ z ovocného kvasu môže dať vypáliť destilát. V súčasnom výrobnom období, ktoré bude končiť 30. júna 2022, využili služby páleníc tisícky pestova...

Posledné tri dni na podanie daňového priznania

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Daňovníkom vrátane dnešného dňa zostávajú posledné tri dni na podanie daňového priznania (DP) za rok 2021. Finančná správa je pre klientov nápomocná a okrem predĺžených úradných hodín na daňových úradoch a call centre bude od stredy 30. marca k di...

Pozor na uplatňovanie nezdaniteľnej časti na manžela/manželku

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane (NZČD) na manžela, či manželku. Platí to najmä v prípadoch, ak daňovník počas roka poberal tzv. p...

Aktualizácia aplikácie VRP

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Používanie bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si aktualizovanej verzie. Dostupná je od dnešného dňa na portáli finančnej správy. Dôvodom je vyprš...

Upozorňujeme na povinnosť priznať príjem z predaja nehnuteľností

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa v týchto dňoch rozposiela 5678 daňovníkom listy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatenie dane. Týka sa to daňovníkov, ktorí v rokoch 2019, 2020 a 2021 predali rodin...

Pozor na dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Prípravky na ochranu rastlín sa v poslednom období stávajú ďalšou záujmovou komoditou nelegálneho medzinárodného obchodu. Colný úrad Michalovce v minulom roku zaznamenal nárast počtu prípadov ich nezákonného dovozu na naše územie. So zámerom odhaľ...

Pozor na zákon pri nákupe pohonných látok v zahraničí

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Nižšie ceny pohonných látok v zahraničí lákajú v týchto dňoch viacerých motoristov. Nemali by však zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Okrem natankovania do bežnej nádrže vlastného dopravného prostriedku si môže f...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Archív článkov