Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Dane

Už len pár dní na darovanie dvoch percent

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, máte čas do konca mesiaca. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do 30...

Podnikatelia motoristi, nezabudnite na povinnosť!

Kategória: Spravodajstvo

Podľa zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o dani z motorových vozidiel") predmetom dane je vozidlo zákonom vymedzenej kategórie vozidiel, ktoré je evidované v Sl...

Viete čo je centrálny elektronický systém platobných informácií?

Kategória: Dane

Pre ľahšie odhalenie daňových podvodov pri cezhraničných transakciách v oblasti elektronického obchodu prijala EK v roku 2020 legislatívu, na základe ktorej budú mať poskytovatelia platobných služieb povinnosť zasielať daňovým inštitúciám informác...

Nezabudnite na daňové priznanie k dani za motorové vozidlo

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Vypĺňanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) bude pre daňovníkov jednoduchšie aj tento rok. Finančná správa (FS) od 6. januára 2024 rozpošle predvyplnené DP k tejto dani. Dostanú ho daňové subjekty, ktoré majú aktívnu elek...

Nový kontrolný výkaz DPH od 1. júla 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. júla 2023 je na portáli finančnej správy zverejnená nová verzia kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH). Dôvodom je zavedenie zníženej sadzby DPH na 5 % zo základu dane, ktorá má prispieť k zlepšeniu prostredia na výstavbu štát...

Novela zákona o dani z príjmov - informácia o úpravách

Kategória: Dane Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony).

Platenie kartou komfortnejšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Klienti finančnej správy môžu už od februára tohto roka dane po novom platiť komfortnejšie. Cez portál finančnej správy (PFS) bolo odvtedy zrealizovaných už 3119 platieb v sume viac ako 2,17 milióna eur. Najčastejšie klienti online uhrádzali daň z...

POS terminály u daňových exekútorov fungujú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa v snahe uľahčiť dlžníkom úhradu nedoplatku vybavila svojich daňových exekútorov POS terminálmi. Občania tak rýchlejšie dokážu vyrovnať svoje podlžnosti. Podmienkou pre úhradu nedoplatku takýmto spôsobom je celková evidovaná výška n...

Finančná správa upozorňuje na končenie podpory VRP 2 pre zariadenia s Androidom starším ako 5.0.2

Kategória: Dane Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Aplikácia VRP 2 na evidenciu tržieb bude od júla tohto roka dostupná len pre zariadenia s vyšším operačným systémom Android ako 5.0. Od tohto mesiaca tak nebude možné nainštalovať si aktualizovanú verziu aplikácie na zariadenia so starším Androido...

Finančná správa vrátila preplatky na daniach

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa spracovala 420.391 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 463.565.484 eur budú daňovníkom poukázané v zákonnom stanovenej lehote do 10. má...

Od 1. apríla - zvýšenie sadzby spotrebnej dane na alkoholický nápoj (liehu)

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť novela zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorou sa zvyšuje sadza spotrebnej dane na lieh o 30 %. V súčasnosti platná základná sadzba spotrebnej dane 1 080 € na hektoliter 100 % ...

Zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa má pre svojich klientov novinku. Od 1. januára tohto roka funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ)  pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o ďalšie nové prokl...

Nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

FR SR zverejnilo nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na podnikateľské účely prostredníctvom systému EMCS od 13. 2. 2023 na území EÚ. Systém EMCS (Excise Movement and Control System) ako celoeur...

Oplatí sa byť spoľahlivý - Benefity poskytované pre spoľahlivé daňové subjekty

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Indexom daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov, ...

Práva daňovníkov pri daňovej kontrole

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Komunikácia s daňovými úradmi dnes už z veľkej časti prebieha elektronicky. Najčastejšie prípady, kedy daňovníci prichádzajú do kontaktu s pracovníkmi daňových úradov nastávajú vtedy, keď sa u daňovníka otvorí daňová kontrola. Pre jej riadny prieb...

Doručili sme už vyše 206-tisíc oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa doručila daňovým subjektom už 206.848 oznámení o novom indexe  daňovej spoľahlivosti. Celkovo bude rozposlaných postupne takmer  600- tisíc oznámení. Hodnotenie daňových subjektov bude po novom verejne dostupné (v zozname zverejnen...

Pravidlá vývozu osobných automobilov na Ukrajinu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V prípade vývozu osobných automobilov na prevozných značkách na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie (CV). V prípade občanov ukrajinskej národnosti je možné celý proces urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, ktorá môže pod...

Ako v pálenici „neprepáliť“

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

V územnom obvode Colného úradu Trenčín sa nachádza 59  pestovateľských páleníc, v ktorých si pestovateľ z ovocného kvasu môže dať vypáliť destilát. V súčasnom výrobnom období, ktoré bude končiť 30. júna 2022, využili služby páleníc tisícky pestova...

Posledné tri dni na podanie daňového priznania

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Daňovníkom vrátane dnešného dňa zostávajú posledné tri dni na podanie daňového priznania (DP) za rok 2021. Finančná správa je pre klientov nápomocná a okrem predĺžených úradných hodín na daňových úradoch a call centre bude od stredy 30. marca k di...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.