Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Viete čo je centrálny elektronický systém platobných informácií?

Kategória: Dane

Pre ľahšie odhalenie daňových podvodov pri cezhraničných transakciách v oblasti elektronického obchodu prijala EK v roku 2020 legislatívu, na základe ktorej budú mať poskytovatelia platobných služieb povinnosť zasielať daňovým inštitúciám informácie o cezhraničných platbách pochádzajúcich z členských štátov a o príjemcovi daných platieb.

Poskytovatelia platobných služieb pôsobiaci v krajinách EÚ budú musieť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a informovať finančnú správu o tých, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 platieb. Nové pravidlá platia od 1. januára 2024.

Tieto informácie sa budú centralizovať v európskej databáze, v tzv. Centrálnom elektronickom systéme platobných informácií (CESOP - Central Electronic System of Payment information), kde sa budú uchovávať, agregovať a porovnávať s inými európskymi databázami. Členské štáty EÚ tak budú mať ďalší nástroj na odhaľovanie možných podvodov s DPH v elektronickom obchode, ktorého sa dopúšťajú predajcovia so sídlom v inom členskom štáte alebo mimo únie.

Súvisiace dokomenty k téme si môžete stiahnuť

TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.