Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Odvodová úľava zamestnávateľa pre študentov - brigádnikov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Počas letných prázdnin si mnoho študentov hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavrú dohodu o brigádnickej práci študentov, majú právo uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku, tzv. odvodovú úľavu, a znížiť si tak vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie. Z výplaty im tak zostane v peňaženke viac. O určenie dohody na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky môžu požiadať v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa a len na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov. Ak majú viacero dohôd (brigád), na ostatné si už odvodovú úľavu uplatniť nemôžu. Tlačivo pre zamestnávateľa, prostredníctvom ktorého písomne informujú zamestnávateľa o uplatnení tejto úľavy, je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Tzv. odvodová úľava predstavuje 200 eur za kalendárny mesiac. Ak má brigádujúci študent vymeriavací základ na základe určenej dohody nižší ako 200 eur za mesiac, odvodová úľava je v sume tohto vymeriavacieho základu. Ak je jeho vymeriavací základ vyšší ako 200 eur, študent platí poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý sa určí ako rozdiel medzi mesačným príjmom alebo priemerným mesačným príjmom a sumou 200 eur.

Brigádnici môžu zarobiť toľko, na akej sume sa dohodnú so zamestnávateľom, resp. viacerými zamestnávateľmi. Sociálna poisťovňa výšku príjmu z brigád neobmedzuje – obmedzená je len výška odvodovej úľavy na sumu 200 eur mesačne, pričom v jednom kalendárnom mesiaci si ju študent môže uplatniť len na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.

Pri platení poistného za zamestnávateľa na účely úrazového a garančného poistenia sa odvodovo odpočítateľná položka v sume 200 eur neodpočítava.

Príklady:

Na ilustráciu uvádzame príklady sumy odvedeného poistného za zamestnanca a zamestnávateľa k vymeriavacím základom 200 eur a 400 eur:

 • Z vymeriavacieho základu 200 eur sú odvody na sociálne poistenie:
  •  za zamestnanca vo výške 14 eur
  •  za zamestnávateľa vo výške 45,60 eura
 • Z vymeriavacieho základu 200 eur pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky sú odvody na sociálne poistenie:
  • za zamestnanca vo výške 0 eur
  • za zamestnávateľa vo výške 2,10 eura
 • Z vymeriavacieho základu 400 eur sú odvody na sociálne poistenie:
  • za zamestnanca vo výške 28 eur
  • za zamestnávateľa vo výške 91,2 eura
 • Z vymeriavacieho základu 400 eur pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky (na sumu do 200 eur) sú odvody na sociálne poistenie:
  • za zamestnanca vo výške 14 eur
  • za zamestnávateľa vo výške 47,70 eura

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.