Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 4/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
4/2016

Oslobodenie od DPH pri dodaní nehnuteľnosti

JUDr. Alena Zuziková

Dani z pridanej hodnoty (dani na výstupe) podliehajú takmer všetky dodania tovaru a služby s miestom dodania v tuzemsku. Výnimkou sú plnenia, ktoré sú oslobodené od dane.

DPH zo zahraničných nákupov v hotovosti

Ing. Marián Drozd

Daňovník nakupuje v zahraničí v hotovosti napríklad PHL. Môže si zahrnúť celú sumu z bločku (aj s DPH) do nákladov alebo musí DPH evidovať osobitne a je to daňovo neuznateľný náklad?

Bezodplatné dodanie tovaru na obchodné účely

Ing. Marián Drozd

Spoločnosť ABC, s. r. o., platiteľ DPH, sa zaoberá nákupom a predajom vína od rôznych výrobcov (distribútor). Na podporu predaja organizuje prezentácie týchto vín (ochutnávky). Ani jedna fľaša nie ...

Obsah vydania

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Vážení čitatelia,

prvý štvrťrok roku 2016 je úspešne za nami a my sa opäť hlásime s novým číslom odborného mesačníka DPH v praxi. V aprílovom čísle časopisu prinášame zaujímavé témy z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme pokračovanie článku o osobách povinných platiť DPH v SR. Autorka sa tentokrát podrobnejšie zamerala na tuzemský prenos daňovej povinnosti a ručenie za daň.

V rubrike „Z praxe“ nájdete článok o oslobodení od DPH pri dodaní nehnuteľnosti. Článok je doplnený príkladmi.

V rubrike „Z Európskej únie“ prinášame veľmi zaujímavý článok o boji proti podvodom v oblasti DPH vnútri Spoločenstva aj s navrhovanými opatreniami v tejto oblasti.

„Poradňa“ je venovaná vašim otázkam.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.