Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Marec 2021

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Podnikateľ – platiteľ dane z pridanej hodnoty zo Slovenska kúpil a doviezol automobil zo zahraničia (ide o ojazdený automobil). Na faktúre má uvedené, že ide o oslobodenie od dane v rámci trojstrannej transakcie (na základe článkov 141 a 197 smern...

Vyplácanie cestovných náhrad počas práceneschopnosti

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak by mal zamestnanca na služobnej ceste v zahraničí, a tento je hospitalizovaný v nemocnici alebo nepracuje z dôvodu ochorenia? Ak by mal  zamestnanec na tie dni vystavenú v dochádzke práceneschopnosť, v...

Návrat z pracovnej cesty a povinná karanténa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnanci boli  vyslaní na pracovnú cestu do Srbska. Po návrate nastúpili do povinnej karantény. Ich ošetrujúci lekári im vystavili doklad o práceneschopnosti už od dňa príchodu, kedy ešte cestovali domov. Majú v tomto prípade nárok na cestovné ...

Dve novely zákona č. 67/2020 Z. z. účinné v roku 2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Rok 2021 je pokračovaním schvaľovania ďalších noviel zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „lex corona“). Dô...

Doklady potrebné k žiadosti o povolenie odkladu dane alebo platenia dane v splátkach

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Finančná správa SR od spoločnosti požaduje predloženie účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za tri kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti na odklad platenia dane? Ktorých dokladov sa týka táto požiadavka? Sú ...

Daňový bonus v zdaňovacom období roka 2020 po úprave účinnej od 6. 2. 2020

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. 1. 2021 schválila zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby C...

Lekárske vyšetrenia počas home office

Kategória: Z praxe Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zdroj: Ropo a Obce

Pandémia COVID-19 priniesla do pracovnoprávnych vzťahov nový fenomén, ktorým je práca z domu, tzv. home office. Počas home office má zamestnanec určitý „voľnejšie“, respektíve samostatnejšie organizovateľný časový rámec. Zamestnávateľom sú spravid...

Je COVID-19 pracovným úrazom alebo iným ochorením súvisiacim s prácou?

Kategória: Z praxe Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Na niektoré inšpektoráty práce boli doručené záznamy o pracovnom úraze zamestnancov, ktorí sa pri práci nakazili ochorením COVID-19. Orgány inšpekcie práce odpovedali tiež na otázky, či v prípade týchto zamestnancov ide o ochorenie súvisiace s prá...

Splatnosť poistného do Sociálnej poisťovne sa môže odložiť aj za mesiac február 2021

Kategória: Z praxe Autor/i: doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

V súvislosti so zákonným sociálnym poistením bolo umožnené, na základe nariadení vlády SR v roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, požiadať o odpustenie splatných odvodov za mesiac apríl 2020 a o odklad splatnosti odvodov za mesiace marec...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda...

Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.