Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe - Marec 2021

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Podnikateľ – platiteľ dane z pridanej hodnoty zo Slovenska kúpil a doviezol automobil zo zahraničia (ide o ojazdený automobil). Na faktúre má uvedené, že ide o oslobodenie od dane v rámci trojstrannej transakcie (na základe článkov 141 a 197 smern...

Vyplácanie cestovných náhrad počas práceneschopnosti

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak by mal zamestnanca na služobnej ceste v zahraničí, a tento je hospitalizovaný v nemocnici alebo nepracuje z dôvodu ochorenia? Ak by mal  zamestnanec na tie dni vystavenú v dochádzke práceneschopnosť, v...

Návrat z pracovnej cesty a povinná karanténa

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnanci boli  vyslaní na pracovnú cestu do Srbska. Po návrate nastúpili do povinnej karantény. Ich ošetrujúci lekári im vystavili doklad o práceneschopnosti už od dňa príchodu, kedy ešte cestovali domov. Majú v tomto prípade nárok na cestovné ...

Dve novely zákona č. 67/2020 Z. z. účinné v roku 2021

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Božena Jurčíková

Rok 2021 je pokračovaním schvaľovania ďalších noviel zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „lex corona“). Dô...

Doklady potrebné k žiadosti o povolenie odkladu dane alebo platenia dane v splátkach

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Marián Drozd

Finančná správa SR od spoločnosti požaduje predloženie účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za tri kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti na odklad platenia dane? Ktorých dokladov sa týka táto požiadavka? Sú ...

Daňový bonus v zdaňovacom období roka 2020 po úprave účinnej od 6. 2. 2020

Kategória: Z praxe Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. 1. 2021 schválila zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby C...

Lekárske vyšetrenia počas home office

Kategória: Z praxe Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Zdroj: Ropo a Obce

Pandémia COVID-19 priniesla do pracovnoprávnych vzťahov nový fenomén, ktorým je práca z domu, tzv. home office. Počas home office má zamestnanec určitý „voľnejšie“, respektíve samostatnejšie organizovateľný časový rámec. Zamestnávateľom sú spravid...

Je COVID-19 pracovným úrazom alebo iným ochorením súvisiacim s prácou?

Kategória: Z praxe Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Na niektoré inšpektoráty práce boli doručené záznamy o pracovnom úraze zamestnancov, ktorí sa pri práci nakazili ochorením COVID-19. Orgány inšpekcie práce odpovedali tiež na otázky, či v prípade týchto zamestnancov ide o ochorenie súvisiace s prá...

Splatnosť poistného do Sociálnej poisťovne sa môže odložiť aj za mesiac február 2021

Kategória: Z praxe Autor/i: doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

V súvislosti so zákonným sociálnym poistením bolo umožnené, na základe nariadení vlády SR v roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, požiadať o odpustenie splatných odvodov za mesiac apríl 2020 a o odklad splatnosti odvodov za mesiace marec...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

Daňové zvýhodnenie motivačných programov v podobe zamestnaneckých a...

Havel & Partners, Ondřej Florián, Štěpán Štarha, Kristína Očenášová

Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon č. 319/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1. 1. 2024 („ďalej len „novela“).