Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Z praxe

Daňový bonus v zdaňovacom období roka 2020 po úprave účinnej od 6. 2. 2020

Kategória: Články Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. 1. 2021 schválila zákon č. 47/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 47/2021 Z. z.“).

Zákonom č. 47/2021 Z. z. sa v Čl. I dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). Podľa Čl. II zákona č. 47/2021 Z. z. tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. od 6. 2. 2021.

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy, napr. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a iné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Jedným z opatrení, ktoré sa upravujú týmto zákonom je práve uplatnenie daňového bonusu.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálna téma

eKasy čaká výmena autentifikačných údajov

FR SR FR SR

Podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb eKasu by nemali zabudnúť na výmenu autentifikačných údajov (AU). Postupne dochádza k ukončeniu ich platnosti. Výmenu môžu podnikatelia urobiť ešte pred uplynutím platnosti týchto údajov. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.