Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zamestnávatelia, spracujte ePN svojich zamestnancov rýchlejšie a jednoduchšie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, uľahčite si prehľad o práceneschopnosti vašich zamestnancov a jej ďalšie spracovanie. Využite elektronickú službu, ktorá umožňuje automatický prenos dát o elektronickej PN (ePN) z portálu eSlužieb Sociálnej poisťovne priamo do vášho mzdového sofvéru.

Súčasťou služby B2B odvádzateľ je modul pre elektronické splnomocnenie, ktorý plne nahrádza papierovú formu, odbúrava cestu k notárovi a nie je potrebné ani zasielať splnomocnenie samotné cez eSchránku.

Ak si ako zamestnávateľ želáte splnomocniť externú účtovnú firmu, postupujte nasledovne:

  • Využite jednoduchú a transparentnú možnosť elektronicky splnomocniť inú firmu (zamestnávateľa) na výkon činnosti v jeho mene. Predpokladom je, aby obe strany boli účastníkmi B2B, t. j. zamestnávateľ, ktorý chce splnomocniť na výkon činnosti v jeho mene inú firmu, ako aj firma (tiež zamestnávateľ), ktorá bude vykonávať činnosť v mene iného zamestnávateľa. Preto je potrebné, aby obe strany podali žiadosť a bola im zriadená služba B2B (odvádzateľ poistného).
  • Následný postup je jednoduchý: v samotnej službe si zvolíte časť určenú pre splnomocnenie, zadáte identifikátor B2B firmy (zamestnávateľa), ktorého chcete splnomocniť na výkon činnosti vo vašom mene. Identifikátor B2B dostane každý účastník B2B so zriadenou službou B2B (odvádzateľ poistného), t. j. firma (zamestnávateľ) ktorého chcete splnomocniť na výkon činnosti vo vašom mene, vám tento údaj poskytne.

Ak si ako zamestnávateľ želáte splnomocniť na výkon činnosti vo vašom mene iný subjekt B2B, platí nasledovné:

  • obaja účastníci B2B podali žiadosť a bola im zriadená služba B2B odvádzateľ poistného,
  • jeden účastník B2B poverí (splnomocní) druhého priamo cez túto možnosť v rámci služby B2B odvádzateľ poistného.

Ak si ako zamestnávateľ želáte priamo využívať službu B2B odvádzateľ poistného (nie splnomocniť externú účtovnú firmu), nezabudnite poveriť aj samého seba.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.