Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 10/2020

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
10/2020

Overovanie účtovnej závierky audítorom

Ing. Ľudmila Novotná

V oblasti overovania účtovnej závierky audítorom došlo v zákone č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") k zmenám, a to zákonom č. 363/2019 Z.z., ktorým sa mení a...

Daňový bonus v praxi v roku 2020

Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Vo všeobecnosti platí, že fyzické osoby majú možnosť znížiť si vypočítanú daň z príjmov FO o daňový bonus na vyživované dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie. Daňový bonus ...

Odpočet daňových strát vykázaných v rokoch 2015 až 2018 u právnickej osoby

Ing. Ľubica Vajčovcová

Jedným z mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 je v oblasti dane z príjmov aj špeciálny odpočet daňových strát vykázaných za zda...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.