Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Dane a účtovníctvo v praxi 5/2014

ISSN 1338-175X (online) ISSN 1335-7034 (tlačené vydanie)
5/2014

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2014

Ing. Lucia Vanková

Preddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) ako povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z prí...

Úprava základu dane o neuhradené záväzky od roku 2014

Ing. Peter Horniaček

V oblasti úpravy základu dane o položky, ktoré priamo súvisia so vznikom dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, pozná zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. ...

Zrážky zo mzdy v súvislosti s nariadením o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Ing. Iveta Matlovičová

Zrážky zo mzdy predstavujú zásah do práv zamestnanca, a preto je aj výkon zrážok regulovaný príslušnými právnymi predpismi. Za správny výpočet zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ. Pri výpočt...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.