Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Spravodajstvo - 2023

Podmienky uplatnenia daňového bonusu

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2023 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Suma...

Rada prijíma pozíciu na podporu technológií pre ekologický prechod

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Rada EÚ Zdroj: Rada EÚ

Rada 7. 12. 2023 prijala svoju pozíciu („všeobecné smerovanie“) k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje rámec opatrení na posilnenie európskeho ekosystému výroby produktov s nulovou čistou technológiou, známejšieho ako „zákon o priemysle s nulov...

Návrh konsolidačných opatrení na rok 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR predstavilo balík konsolidačných opatrení, ktoré by mali pomôcť pri zostavení štátneho rozpočtu na budúci rok. Na opatreniach „LEX konsolidácia“ sa podieľali okrem ministerstva financií aj rezorty práce, zdravotníctva a ku...

Produkty vhodné na ekologický prechod

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Rada EÚ Zdroj: Rada EÚ

Rada a Parlament dosiahli dočasnú politickú dohodu o navrhovanom nariadení, ktorým sa ustanovuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov. Nové nariadenie nahrádza existujúcu smernicu z roku 2009 a rozširuje rozsah súčasn...

Nová aplikácia ePeňaženka

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov (PD) môže verejnosť využívať novú aplikáciu finančnej správy (FS) ePeňaženka. Aplikácia po registrácii používateľom ponúka množstvo výhod od virtuálneho úložiska PD až po štátom garantovanú formu rekla...

Od 1. decembra 2023 sa plne využíva systém CDS (Registrácia CEP)

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Od 1. decembra 2023 pristupuje finančná správa k využívaniu Systému colných rozhodnutí (CDS) pre žiadosti a povolenia, ktoré sa uplatňujú na území Slovenskej republiky podľa Prílohy A delegovaného a vykonávacieho nariadenia Komisie.

Elektronický účet poistenca opäť ponúka viac

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už druhýkrát v tomto roku rozšírila obsah Elektronického účtu poistenca (EUP) – pribudli v ňom nové funkcionality o úrazových dávkach. Sociálna poisťovňa tak poistencom v jednotlivých životných situáciách šetrí os...

Nové pravidlá pri premene obchodných spoločností a družstiev

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: KPMG Zdroj: KPMG

Uverejňujeme prehľad niekoľkých zmien, ktoré vyplývajú zo schváleného znenia nového zákona o premenách obchodných spoločností. Nová legislatíva zároveň zavádza významné súvisiace zmeny v daňovej oblasti.

Odpovede, ktoré vás zaujímajú

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Odvodová úľava pre potravinárov v novembri

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína subjektom, ktoré si uplatňujú odvodovú úľavu pre potravinárov, že Vyhlásenie k poskytnutiu štátnej pomoci za mesiac november je potrebné zaslať do 20. novembra 2023. Po schválení štátnej pomoci zamestnávateľ-potravinár...

Najobľúbenejšie značky zákazníkov na Slovensku za rok 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: KPMG

Udalosti uplynulého roka opäť výrazne vplývali na zákaznícku skúsenosť (CX). Ústup pandémie Covid-19 znamenal koniec lockdownov a otvorenie hraníc. Ľudia sa tak znovu mohli začať stretávať, chodiť do reštaurácií a cestovať do zahraničia bez väčšíc...

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 43. týždeň 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: ŠÚ SR

Oznámenie o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Kategória: Oznámenie Autor/i: MF SR

Oznámenie  MF SR č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Vydávanie a platnosť kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie má predĺžený termín

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR

Finančná správa informuje o predĺžení vydávania a platnosti kvalifikovaných certifikátov pre uznaný spôsob autorizácie do 31. decembra 2024.

Pozor na výšku platby poistného - SZČO s odloženým daňovým priznaním

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: redakcia

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. 7.2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za október 2023 im uplyni...

Ako inflácia zvyšuje pokuty, ktorým čelíte?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Accace, k.s. Zdroj: Accace, k.s., Andrej Dopjera Senior Tax Consultant

Veľké množstvo podnikateľských subjektov sa momentálne nachádza v zložitej situácii v dôsledku vysokej inflácie, ktorá predstavuje od roku 2022 viac ako 13 % ročne. Jedným z opatrení na zníženie dopadov inflácie, ktoré sú využívané Európskou Centr...

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NIP Zdroj: NIP

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 372/2023 Z. z. bola na rok 2024 ustanovená suma minimálnej mzdy vo výške:

2 % z dane aj tento rok pomohli tretiemu sektoru

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali podiel zo svojich zaplatených daní, známy ako 2 %, aj tento rok státisíce fyzických a právnických osôb. Finančná správa na ich účty poslala už takmer 94 miliónov eur, suma v porovn...

Konatelia, pozor! Za neplnenie daňových povinností vám hrozí diskvalifikácia

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: FR SR Zdroj: FR SR

Finančná správa naplno využíva nový inštitút v daňovom poriadku, ktorý prispieva k očiste podnikateľského prostredia a eliminácii tzv. „bielych koňov“. Fyzické osoby, ktoré si neplnia povinnosti voči finančnej správe, môžu byť na 3 roky vylúčené z...

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: ŠUSR

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne informuje o vývoji cien pohonnýc látok. V správe sú uvedené ceny pohonných látok v Slovenskej republike v 38. týždni a tiež tabuľka s vývojom cien v tomto roku.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.