Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Aktuality

Návrh konsolidačných opatrení na rok 2024

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: MF SR Zdroj: MF SR

Ministerstvo financií SR predstavilo balík konsolidačných opatrení, ktoré by mali pomôcť pri zostavení štátneho rozpočtu na budúci rok. Na opatreniach „LEX konsolidácia“ sa podieľali okrem ministerstva financií aj rezorty práce, zdravotníctva a kultúry. Celkový balík opatrení predstavuje príjem do štátneho rozpočtu vo výške 1,96 mld. €

Vzhľadom na vysoký deficit verejných financií a enormné zadlženie Slovenska sa predkladaným zákonom navrhuje súbor konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa zabezpečia dodatočné príjmy štátneho rozpočtu, čo prispeje k stabilizácii verejných financií a k eliminácii negatívnych vplyvov na vývoj hospodárenia Slovenskej republiky.

Pri prijímaní týchto opatrení sa sleduje cieľ primeraného rozdelenia daňovej záťaže medzi rôzne daňové subjekty. Opatrenia sú navrhnuté tak, aby mali čo najmenšie negatívne vplyvy na obyvateľov a aby primerane, proporcionálne a nediskriminačne zasiahli predovšetkým subjekty, ktoré dosahovali a je predpoklad, že budú dosahovať mimoriadne zisky.

Legislatívne návrhy dnes schválila vláda a budú smerovať na rokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.