Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 7-8/2016

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
7-8/2016

Oprava nesprávneho daňového režimu pri prenesení daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo

Ing. Soňa Ugróczy

Zavedenie tuzemského samozdanenia pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane, ktoré je od 1. januára 2016 upravené v § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

Komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH

Ing. Zuzana Šidlová

Súdny dvor EÚ nedávno vydal viaceré zaujímavé rozsudky k predbežným otázkam týkajúcim sa problematiky DPH. V tomto vydaní prinášame komentár k niektorým z nich.

Odpočítanie dane z pridanej hodnoty

Wolters Kluwer

V tomto čísle časopisu prinášame rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci odpočítania dane z pridanej hodnoty. Uvedený rozsudok bol uverejnený v časopise Dane v súdnej praxi č. 1/2016, v ktorom uverejň...

Obsah vydania

Editoriál

Vážení čitatelia,

aj počas horúceho letného obdobia vám prinášame aktuálne informácie z oblasti dane z pridanej hodnoty. Tentokrát je to v podobe letného dvojčísla, v ktorom zaručene nájdete kvalitné články na témy, ktoré vás zaujímajú.

V rubrike „Aktuálne“ uverejňujeme článok zameraný na opravu chýb v prípade nesprávne aplikovaného daňového režimu pri prenesení daňovej povinnosti v stavebníctve. Autorka v ňom rozoberá postup po zistení chyby v prípade dodávateľa aj odberateľa.

V rubrike „Z praxe“ prinášame zaujímavý článok o službách dodávaných elektronickými prostriedkami. Článok je doplnený príkladmi z praxe. Ďalším článkom, ktorý nájdete v tejto rubrike, je rozsudok Najvyššieho súde SR vo veci odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Tretí článok je zameraný na problematiku refakturácie a je doplnený množstvom príkladov.

V rubrike „Z Európskej únie“ si môžete prečítať komentár k vybraným rozsudkom Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH. V rubrike nájdete aj prehľad rozsudkov Súdneho dvora EÚ vydaných od 7. apríla 2016.

V „Poradni“ nájdete odpovede na otázky, ktoré nám prišli do redakcie.

Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.