Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Judikáty

2 146 285,60 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Obdo/22/2019 Prameň: ASPI

Predvídateľnosť súdnych rozhodnutí

Ústavný súd SR - senát Spzn: IV. ÚS 157/2019 - 22 Prameň: ASPI

17 664,50 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Cdo/107/2018 Prameň: ASPI

§ 225/1, 6a Tr.zák. a iné

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4To/8/2016 Prameň: ASPI

Záložné právo

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2 Sžf 112/2014 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2020 Strana: 46 Číslo: 12/2020

Zodpovednosť za colný delikt

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Sžf/71/2015 Prameň: ASPI

Zodpovednosť za colný delikt

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Sžf/71/2015 Prameň: ASPI

nahradenie vyhlásenia vôle

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4Cdo/49/2019 Prameň: ASPI

životné prostredie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 10Sžk/2/2019 Prameň: ASPI

Povinnosť zamestnanca uviesť v žalobe rozhodujúce skutkové okolnosti a na svoje tvrdenia označiť dôkazy

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3 Cdo 96/2019 Prameň: ZSP. Zväzok: 1 Ročník: 2020 Strana: 14 Číslo: 1/2020

Konanie o správnom delikte pribratý tlmočník

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 6Asan/2/2017 Prameň: ASPI

(x) - zrušené nálezom II. ÚS 596/2018 zo dňa 16. 01. 2020

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1ObdoV/3/2018 Prameň: ASPI

1 287 886,60 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Obdo/50/2018 Prameň: ASPI

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu

Ústavný súd SR - senát Spzn: II. ÚS 220/2019 - 27 Prameň: ASPI

náhradu škody

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 8Cdo/227/2019 Prameň: ASPI

ochranu osobnosti

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Cdo/227/2019 Prameň: ASPI

určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Cdo/127/2018 Prameň: ASPI

služobný pomer

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Sžk/3/2019 Prameň: ASPI

priznanie starobného dôchodku

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sžsk/84/2019 Prameň: ASPI

priznanie starobného dôchodku

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sžsk/54/2019 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Autor judikátu