Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Judikáty

671 385 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Obdo/32/2021 Prameň: ASPI

2 270,46 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Obdo/13/2021 Prameň: ASPI

2 270,46 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2Obdo/12/2021 Prameň: ASPI

určenie neplatnosti skončenia prac. pomeru a o náhradu mzdy

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Cdo/161/2020 Prameň: ASPI

6 257,64 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Cdo/101/2020 Prameň: ASPI

vymoženie 762,64 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Oboer/1/2021 Prameň: ASPI

59 070,40 eur s prísl.

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4Cdo/270/2020 Prameň: ASPI

zvýšenie výživného

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Cdo/112/2021 Prameň: ASPI

zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Cdo/68/2021 Prameň: ASPI

vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 5Cdo/67/2021 Prameň: ASPI

§ 233/1a,b, 4a Tr.zák. a iné

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 2TdoV/7/2021 Prameň: ASPI

náhradu škody

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Cdo/69/2021 Prameň: ASPI

sociálne poistenie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 7Sžsk/87/2020 Prameň: ASPI

zmenu údajov zapísaných do registra nezis. organizácií

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Sžk/15/2019 Prameň: ASPI

hospodárska súťaž

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3Sžhk/1/2018 Prameň: ASPI

žalobe na plnenie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 4Cdo/191/2020 Prameň: ASPI

udelenie poverenia na vykonanie exekúcie

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 3ECdo/1/2021 Prameň: ASPI

určenie neplatnosti zmlúv

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Cdo/9/2019 Prameň: ASPI

námietkach proti odmietnutiu vykonania zmeny zapísaných údaj

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Obdo/83/2020 Prameň: ASPI

právnu pomoc

Najvyšší súd SR - senát Spzn: 1Sžk/33/2020 Prameň: ASPI

25774

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Autor judikátu