Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Legislatíva

Cenové predpisy

18/1996 Z.z. N

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

Zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoších predpisov

492/2004 Z.z.

Schválený 23. 8. 2004 Účinný 1. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 9. 2017  

Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z.z.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

582/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

73/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

315/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  


Zmena nastane

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

154/1994 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

580/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

43/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Archív zmien v legislatíve