Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

DPH v praxi 10/2021

ISSN 1339-1658 (online) ISSN 1338-7006 (tlačené vydanie)
10/2021

Registrácia pre DPH - skupinová registrácia (II.)

Ing. Beáta Jarošová, PhD. Zo seriálu: Registrácia pre DPH

Možnosť skupinovej registrácie pre daň z pridanej hodnoty vyplýva z článku 11 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a umožňuje jednoduchšie uplatňovanie dane z prida...

Trojstranný obchod

PhDr. Zuzana Nemcová Zo seriálu: Registrácia pre DPH

V prípade, že sa na jednom obchode v rámci Európskej únie zúčastnia tri osoby a predmetom dodania je stále ten istý tovar, môže dôjsť k trojstrannému obchodu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z...

Uplatňovanie DPH v režime call-off stock v roku 2021 (II.)

Ing. Marcela Rabatinová, PhD. Zo seriálu: Uplatňovanie DPH v režime call-off stock v roku 2021

Režim call-off stock predstavuje situáciu, pri ktorej dodávateľ (platiteľ dane) premiestni svoj tovar, ktorý je stále v jeho vlastníctve z jedného členského štátu do skladu v inom členskom štáte pr...

Obsah vydania

Vydáva

Odborný mesačník; ročník X.
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková
Odborná redaktorka: Martina Uhrinová
Redakčná rada: Ing. Alica Orda – OravcováIng. Milan Vargan
Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov.
Predplatné a distribúcia: Katarína Šamková,tel.: (02) 58 10 20 31, 
email: faktury@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava,tel.: (02) 58 10 20 16,e-mail: Martina.Uhrinova@wolterskluwer.com
Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Články obsahujú názory ich autorov, pričom tieto môžu byť odlišné od názorov redakcie a redakčnej rady.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy dva mesiace pred ukončením obdobia predplatného. Ročné predplatné (12 čísiel) je cena 109 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie časopisu DPH v praxi na www.daneauctovnictvo.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava, Návrh a grafická úprava obálky: www.sueweb.sk, Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

Editoriál

Vážení čitatelia,

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty v režime call-off stock sme začali vysvetľovať v minulom čísle, v októbrovom čísle článok dokončíme. Opäť príspevok nájdete v prvej rubrike „Aktuálne“.

V rubrike „Z praxe“ tentokrát uverejňujeme článok na tému trojstranného obchodu, v ňom autorka vysvetľuje všetky podrobnosti k tejto problematike a nechýbajú ani praktické príklady. Ako určiť miesto dodania tovaru niekedy nie je jednoduché. Veríme, že ďalší príspevok v tejto rubrike vám pomôže. Nakoniec ešte pridávame dokončenie článku, ktorý sa venoval registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

V rubrike „Z Európskej únie“ uverejňujeme komentáre k rozsudkom Súdneho dvora, tentokrát je to „Poskytnutie informácií a dokumentácie k žiadosti o vrátenie DPH po vydaní rozhodnutia daňového úradu“.

Samozrejme, nezabúdame ani na tradičnú otázku s odpoveďou od odborníka.

Želáme Vám krásnu jeseň a príjemné čítanie.

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.