Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Počet článkov autora: 9


Uplatňovanie osobitnej úpravy DPH - režim OSS (one stop shop) v roku 2022 (II.)

Zdaniteľné osoby, ktoré v Európskej únii dodávajú tovar alebo poskytujú služby pre konečných zákazníkov, si môžu zvoliť uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta podľa ustanovení § 68a až § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z p...

Uplatňovanie osobitnej úpravy DPH - režim OSS (One Stop Shop) v roku 2022

Zdaniteľné osoby, ktoré v EÚ dodávajú tovar alebo služby pre konečných zákazníkov, si môžu zvoliť uplatňovanie osobitnej úpravy jednotného kontaktného miesta podľa § 68a až § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej...

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022 (II.)

Po nadobudnutí investičného majetku alebo jeho vytvorení na vlastné náklady sú platitelia dane povinní sledovať účel jeho použitia pri zmene charakteru podnikateľskej činnosti a rovnako tak aj sledovať rozsah jeho použitia na podnikanie a na iný ú...

Investičný majetok z hľadiska DPH a úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku v roku 2022

Po nadobudnutí investičného majetku alebo jeho vytvorení na vlastné náklady sú platitelia dane povinní sledovať účel použitia investičného majetku pri zmene charakteru podnikateľskej činnosti (vo väzbe na odpočítanie dane) a tiež rozsah použitia i...

Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2022

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri službách je potrebné určiť miesto ich dodania. Slovenskou daňou z pridanej hodnoty sa zdaňujú iba tie zdaniteľné obchody, ktoré majú miesto dodania na území SR. Pri určení miesta dodania služby pl...

Reťazové obchody v rámci EÚ z hľadiska dane z pridanej hodnoty v roku 2021

Uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri tzv. reťazových obchodoch v rámci EÚ, ak prepravu alebo odoslanie tovaru zabezpečuje prostredná osoba alebo iná (tretia) osoba na jej účet upravuje § 13a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v...

Uplatňovanie DPH v režime call-off stock v roku 2021 (II.)

Režim call-off stock predstavuje situáciu, pri ktorej dodávateľ (platiteľ dane) premiestni svoj tovar, ktorý je stále v jeho vlastníctve z jedného členského štátu do skladu v inom členskom štáte pre vopred známeho odberateľa bez toho, aby na neho ...

Uplatňovanie DPH v režime call-off stock v roku 2021 (I.)

V rámci EÚ sa od roku 2020 uplatňujú jednotné pravidlá tzv. režimu call-off stock, ktorých cieľom bolo zjednodušiť obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi EÚ pri premiestnení tovaru na sklad (bez zmeny jeho vlastníctva) pre vopred známeho od...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály