Portál časopisov
Dane a účtovníctvo v praxi a DPH v praxi

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Zuzana Nemcová

Počet článkov autora: 2


Odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri registrácii platiteľa

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako ...

Trojstranný obchod

V prípade, že sa na jednom obchode v rámci Európskej únie zúčastnia tri osoby a predmetom dodania je stále ten istý tovar, môže dôjsť k trojstrannému obchodu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej „zákon o DPH“)...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály